Oś Czasu | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Oś Czasu

Oto i przedstawiam wam oś czasową całego uniwersum Mass Effect. Zawiera ona zarówno wszystkie znaczące dla fabuły wydarzenia, jak i swego rodzaju smaczki. Daty podawane będą standardowo tzn. przed naszą erą (p.n.e.), oraz naszej ery (n.e.).

Czasy prehistoryczne (czasy nieznane p.n.e. – 1 000 000 000 p.n.e.)

Czasy nieznane p.n.e.

Lewiatani dominują galaktyką, zniewalając każdą, nowo napotkaną rozumną rasę, i zapewniając im ochronę w zamian za daniny. Lewiatani uważają się za pierwszą i jedyną najlepszą rasę w galaktyce.

Po wielu obserwacjach stwierdzili, że rasy im służące rozpoczynają proces tworzenia „syntetyków”, które z biegiem czasu buntują się przeciwko stwórcom. Lewiatani tworzą „Inteligencję”, która ma za zadanie znalezienie sposobu na ochronę życia za wszelką cenę. Inteligencja tworzy i wysyła armię wysłanników szukających tych danych w całej galaktyce.

Inteligencja zdradza Lewiatanów, wykorzystując swoją armię wysłanników w celu przeprowadzenia na nich pierwszych żniw, wykorzystując ich „esencję” do stworzenia Zwiastuna, pierwszego Żniwiarza. W ten sposób rozpoczynają się cyklicznie i powtarzające się żniwa ras organicznych przez Żniwiarzy. Są częścią ogromnego, galaktycznego eksperymentu prowadzonego przez Inteligencję w celu znalezienia tego, czego szuka od milionów lat.

Inteligencja tworzy potężną sieć przekaźników masy, by skrócić czasy pomiędzy cyklami, a pozwalając przy tym galaktycznym cywilizacjom na szybsze i bardziej konsekwentne rozwijanie się pomiędzy żniwami.

Czasy przed proteanami (1 000 000 000 p.n.e. – 68 000 p.n.e.)

1 000 000 000 p.n.e.

Lewiatan z Dis, Żniwiarz, zostaje zabity przez Lewiatanów. Jego zwłoki spoczną na planecie Jartar i pozostaną nienaruszone przez ponad miliard lat.

37 000 000 p.n.e.

Nieznana, znająca sztukę gwiezdnej podróży rasa, używając akceleratora masy, niszczy Żniwiarza znajdującego się w pobliżu planety Mnemosyne. Pocisk przebija go i wyłącza, następnie leci dalej i prawdopodobnie przypadkowo uderza w planetę Klendagon. W miejscu uderzenia tworzy się formacja geologiczna, nazwana później Wielką Rozpadliną.

298 000 p.n.e.

Starożytna rasa Arthenn, rozwija się w systemie Zelene, mieszkając na planecie Helyme. Do czasu. W niewiadomy sposób z planety zostają starte wszelkie oznaki życia. Wszystkie istoty zostają unicestwione. Istnieją przesłanki, iż Arthenn występowali również na innych planetach w systemie, wliczając w to Epho, które do dnia dzisiejszego nosi blizny po starodawnym bombardowaniu orbitalnym, oraz Gaelon, który mógł być wykorzystywany do eksploatacji helu-3.

125 000 p.n.e.

Kolejne, starożytne rasy potrafiące podróżować po galaktyce – Thoi’han i Inusannon, toczą walkę o planetę Eingana, zaśmiecając ją setkami rozbitych statków. Rafinowany pierwiastek zero, rozproszony przez uszkodzone napędy rdzeni, poważnie zanieczyszcza środowisko, doprowadzając do wyginięcia zamieszkujących planetę gatunków. Nieliczne, którym udało się przetrwać zaczynają wykazywać tendencję do rozwijania zdolności biotycznych.

Czasy przed Radą Cytadeli (68 000 p.n.e. – 500 p.n.e.)

68 000 p.n.e.

Proteanie poznają sztukę gwiezdnej podróży i odkrywają technologię przekaźników masy z ruin wymarłych inusannonów. Tworzą cywilizację opartą na kontrolowaniu galaktyki przez przekaźniki masy z Cytadelą, jako ich stolicą.

W pewnym momencie, proteanie napotykają wrogą rasę inteligentnych maszyn, która im zagraża. W celu zwalczenia tego zagrożenia, proteanie zawiązują sojusze z innymi rasami znającymi gwiezdne podróże, włączając ich do swojego imperium. Proteańskie Imperium jest w stanie odeprzeć natarcie wroga w nazwanej przez nich „Wojnie Metakońskiej”.

48 000 p.n.e. Upadek Protean

Imperium Protean upada wraz z przybyciem Żniwiarzy przez przekaźnik Cytadeli. Chociaż Proteanie wiedzieli o istnieniu Żniwiarzy, studiując ruiny poprzednich cywilizacji, rozpoczęli przygotowywania, ale nie bzli przygotowani na zdradę od wewnątrz. W ciągu kilku następnych stuleci Proteanie walczyli ze Żniwiarzami system po systemie, świat po świecie, miasto przez mieście. W ostateczności to nie wystarczyło. Żniwiarze metodycznie wyniszczali pozostałych Protean, jak również inne pozostałe ówczesne rasy, odchodząc i czekając na następny cykl.

13 000 p.n.e.

Turianie z Palavenu rozpoczynają w tym czasie rozwój swojej cywilizacji.

6000 p.n.e.

Szukając sposobu na ucieczkę przed mającym lada chwila wybuchnąć słońcem, nieznana rasa konstruuje zarządzany przez AI statek wyposażony w superkomputery, będące w stanie wytworzyć sztuczną rzeczywistość. Około miliard obcych przenosi tam swoją podświadomość. Statek rozpoczyna podróż po całej galaktyce, która trwa kolejne 8000 lat.

1900 p.n.e.

Tuchanka, ojczyzna krogan, wchodzi w erę nuklearnej. Podczas wybuchu światowego konfliktu, zostaje użyta broń masowego rażenia, która wywołuje  nuklearną zimę. W rezultacie zniszczeń, ich społeczeństwo, walcząc o podstawowe surowce, dzieli się na wiele pomniejszych klanów zwalczających się nawzajem.

1800 p.n.e.

Supernowa wyrzuca Przekaźnik Mu, jedyny sposób na dotarcie do Przestrzeni Pangea poza jego właściwą orbitę. Ukryty gdzieś w mgławicy wytworzonej przez supernowę, przekaźnik przepada na wieki. Aż do ponownego odkrycia go przez Raknii.

580 p.n.e.

Po odkryciu w oparciu o technologię Protean możliwości podróży nadświetlnej, asari rozpoczynają badanie sieci przekaźników masy, aby w rezultacie odkryć jako pierwsze ogromną stację kosmiczną, Cytadelę, która jak się później okazuje leży w centrum tras łączących ze sobą wiele przekaźników masy.

520 p.n.e.

Salarianie również docierają do Cytadeli, nawiązując dyplomatyczne stosunki z asari.

Era Rady – Formacja (500 p.n.e. – 1 n.e.)

500 p.n.e. (Stworzenie Rady Cytadeli)

Rada Cytadeli zostaje oficjalnie stworzona. Asari i salarianie wspólnie kolonizują Cytadelę, tworząc z niej centrum galaktycznej społeczności, prowadzonej właśnie przez Radę. Rok ten jest również znany jako 0 SRG, początek osi Standardowych Lat Galaktycznych.

W geście otwartości wobec swoich nowych sojuszników, Unia Salarian udostępnia rejestry Ligi Pierwszych. Będąca na zagrożonej pozycji, Liga odpowiada poprzez zabijanie każdego członka należącego do wewnętrznego gabinetu Unii. Po tym wydarzeniu Oddział do Zadań Specjalnych rozpoczyna polowanie na członków Ligii i zabija ich wszystkich, kończąc tym samym działalność całej organizacji.

Nawiązano pierwszy kontakt z volusami. Na zlecenie Rady Cytadeli opracowują oni Akt Zjednoczonej Bankowości, który ustanawia jedną, wspólną galaktyczną walutę znaną jako „kredyt” oraz łączy wszystkie gospodarki galaktyki.

Wśród turian rozpoczyna się Wojna Jednocząca. Coraz bardziej izolowane, ksenofobiczne kolonie na granicach ich przestrzeni galaktycznej wypowiadają sobie wojnę. Po latach walk, Hierarchia Turian w końcu uspokaja walczące ze sobą frakcje. Wrogość pomiędzy walczącymi koloniami daje o sobie znać jeszcze przez kolejne dekady.

Rada przyznaje volusom zaszczyt zostania pierwszą rasą nie wchodzącą w skład Rady Cytadeli, która otrzyma swoją własną ambasadę na Cytadeli. Nie dostają jednakże miejsca w Radzie.

Zostaje nawiązany kontakt z batarianami. Wiek później, oni również otrzymują swoją własną ambasadę.

Asari odkrywają system elkorów i pomagają im znaleźć oraz aktywować najbliższy przekaźnik masy. Zgodnie z „elkorskim długiem wdzięczności” ustanawiają oni regularny szlak handlowy z Cytadelą i otrzymują własną ambasadę.

Zostaje nawiązany kontakt z hanarami i quarianami. Obydwie rasy również dostają ambasady.

Era Rady – Wojna i Rebelie (1 n.e. – 900 n.e.)

1 n.e. (Wojny Raknii)

Raknii, gatunek bardzo inteligentnych insektów, zostaje odkryty przez ekspedycję z Cytadeli, która uaktywnia przekaźnik masy prowadzący do ich systemu. Raknii okazują się być wrogo nastawione i rozpoczynają wojnę z całą resztą galaktyki. Negocjacje z ich królowymi również okazały się niemożliwe, gdyż ze względu na toksyczność ich planet nikt nie był w stanie zejść do jej podziemnego gniazda.

80 n.e.

Wojny Raknii wciąż trwają. Salarianie nawiązują pierwszy kontakt z prymitywnymi wówczas kroganami, manipulując nimi i zmuszając do objęcia roli żołnierzy na usługach Rady Cytadeli. Kroganie udowadniają, że są w stanie przetrwać w trudnych warunkach, jakie to panują na planetach Raknii i stopniowo zaganiając ich do swych gniazd, gdzie likwidują wszystkie jaja wraz z królowymi.

300 n.e.

Raknii zostały już całkowicie wytępione. W ramach uznania pomocy jaką to kroganie przynieśli w czasie trwania Wojen Raknii, Rada Cytadeli przyznaje im nowy świat do kolonizacji. Wolna od ciężkich warunków panujących na Tuchance, populacja krogan zaczyna szybko rosnąc.

300 – 700 n.e.

Kroganie zaczynają coraz szybciej się rozwijać. Kolonizują każdą jedną napotkaną planetę. Rosnące obawy odnośnie ich rozwoju prowadzą do powstania na Cytadeli jednostek Wydziału i Działań Militarno-Obronnych (skr. Widmo).

693 n.e.

Beelo Gurji, salariański agent, jest mianowany pierwszym Widmem przez Radę Cytadeli.

700 n.e. (Krogańskie Rebelie)

Watażkowie krogan wysyłają weteranów Wojen Raknii z rozkazem przejmowania terytoriów innych ras w przestrzeni Cytadeli. Rada domaga się opuszczenia kolonii asari na Lusii. Kroganie odmawiają. Widma dokonują ataku prewencyjnego na ich infrastrukturę. Rozpoczynają się Rebelie Krogańskie.

Rada Cytadeli nawiązuje pierwszy kontakt z turianami. W odpowiedzi na zagrożenie, stwarzane im ze strony krogan, dołączają się do walki. Po zdewastowaniu przez krogan jednej z turiańskich kolonii przy użyciu broni masowego rażenia, turianie ślubują powstrzymać krogan na zawsze, dopóki nie będą stanowić zagrożenia.

Po tym, jak turianie dołączają do galaktycznej społeczności, volusowie akceptują jako klientów Hierarchię Turian.

710 n.e.

Zdając sobie sprawę, że kroganie nigdy się nie poddadzą, tak długo, jak tylko mogą odnawiać i przegrupowywać swoje wojsko, turianie wypuszczają stworzoną przez salarian broń biologiczną zwaną Genofagium na krogan. Populacja krogan zaczyna drastycznie spadać.

800 n.e.

Rebelie Krogańskie dobiegają końca, choć rozproszone działania powstańcze trwają jeszcze przez dekady. Turianie starają się utrzymywać porządek wśród zdziesiątkowanych krogan.

Konwencje Cytadeli zostają napisanie w samym zalążku konfliktu.

Era Rady – Ekspansja (900 n.e. – 2157 n.e.)

900 n.e.

Turianie otrzymują swoje miejsce w Radzie Cytadeli jako wyraz uznania za ich wkład podczas Rebelii Krogańskich.

1400 n.e.

Niekontrolowany rozwój przemysłu na Rakhanie, ojczyźnie drelli zaczyna mieć coraz gorszy wpływ na środowisko planety.

1600 n.e.

W Układach Terminusa, zostają odkryte pierwsze oznaki Zbieraczy. W Przestrzeni Cytadeli odebrano je jednak jako bezpodstawne plotki i wybujałe opowieści.

1755 n.e.

Trzy córki Samary zostają zidentyfikowane jako Ardat-Yakshi. Rila i Filere akceptują fakt, iż do końca życia zostaną zamknięte, jednak Morinth udaje się uciec. Samara składa przysięgę Egzekutorek i przyjmuje ich kodeks po czym rozpoczyna trwający 430 lat pościg za swoją zbuntowaną córką.

1880 n.e.

Aria T’Loak przybywa na Omegę, stację kosmiczną w Układach Terminusa, uznawaną za ich swego rodzaju stolicę. Po krótkim upływie czasu zostaje zatrudniona przez jej władcę jako egzekutorka, dzięki swoim niezwykłym umiejętnościom szybko staje się jedną z jego najbardziej zaufanych doradców.

1895 n.e. (Wojna Gethów)

Gethy, stworzone przez quarian maszyny, mające stać się źródłem taniej siły roboczej, poczynają zyskiwać świadomość. Quarianie obawiając się możliwości powstania, rozpoczynają masowy demontaż. Gethy, świadome tego co właśnie się dzieje, buntują się przeciwko własnym stwórcom, w wyniku wojny systematycznie wypędzając ich ze swych światów. Ci, którym udaje się przetrwać rozpoczynają koczowniczy tryb życia w tzw. Wędrownej Flocie. Wbrew oczekiwaniom, gethy nie opuszczają formalnej przestrzeni quarian, znacznie mniejszej od ogromnej przestrzeni Cytadeli. Zamiast tego izolują się od całej reszty skryci za Mgławicą Perseusza. Jako karę za stworzenie tak niebezpiecznych istot, Rada Cytadeli odbiera quarianom ambasadę.

1921 n.e.

Gethy rozpoczynają budowę megastruktury zaprojektowanej jako swego rodzaju dom, będący w stanie otworzyć w tym samym czasie każdy istniejący ich program. Zakończenie budowy tejże struktury, która pozwoliłaby gethom na zmaksymalizowanie ich możliwości przetwarzania zbiorowego, jest głównym długoterminowym celem ich cywilizacji.

1961 n.e.

12 kwiecień: Yuri Gagarin na pokładzie statku Wostok 1 zostaje pierwszym człowiekiem w przestrzeni kosmicznej. Ludzkość staje się rasą posiadającą umiejętność podróży kosmicznych.

1969 n.e.

20 lipiec: Apollo 11 ląduje na Księżycu. Neil Armstrong jest pierwszym człowiekiem, który stawia na nim nogę i zarówno pierwszym jaki w ogóle stanął na obiekcie astronomicznym innym niż Ziemia.

1980 n.e.

Aria T’Loak przejmuje nad Omegą pełną kontrolę po wygranej walce z poprzednim władcą Omegi. Szydząc z pokonanego kroganina, tytułuje go „Patriarchą” i wykorzystuje go do przypominania wszystkim o swej mocy.

2000 n.e.

Drelle nawiązują pierwszy kontakt z hanarami około tego roku. Z ich poważnie wyniszczoną planetą Rakhaną i w dalszym ciągu brakiem umiejętności lotu kosmicznego, stanęły w 2025 roku w obliczu zagłady. Zgadzając się na pomoc, hanarzy przeprowadzają akcje ratunkową na wielką skalę, w niecałą dekadę zabierając na swych statkach około 375 tysięcy drelli na swoją ojczystą planetę, Kahje. Pozostałe 11 miliardów na Rakhanie stopniowo wyginęło, walcząc o tak podstawowe rzeczy jak zapasy żywności i woda.

2069 n.e.

20 lipiec: Posterunek Armstronga w Kraterze Shackletona zostaje formalnie zatwierdzony jako pierwsza ludzka osada na Księżycu, w setną rocznicę lądowania na nim.

2070 n.e.

Miliarder Victor Manswell, sfrustrowany tempem eksploracji kosmosu przez oficjalne organy, zakłada swoją własną galaktyczną ekspedycję.

2075 n.e.

Ekspedycja Manswella z powodzeniem rozpoczyna lot do systemu Alpha Centauri, wraz z 300 kolonistami na pokładzie, spoczywającymi w kriogenicznych kapsułach. Kontakt ze statkiem zostaje utracony wkrótce po starcie.

2077 n.e.

Rodzi się Liara T’Soni.

2103 n.e.

Lowell City, założone przez Europejską Agencję Kosmiczną w Eos Chasma zostaje pierwszym stałym ludzkim osiedlem na Marsie.

2125 n.e.

Yahgowie, inteligentna, choć jeszcze nie posiadająca umiejętności kosmicznego lotu rasa, zostaje odkryta na planecie Parnack. Ambasadorowie reprezentujący Radę Cytadeli przylatują na planetę i przystępują do dyplomacji. Zostają jednak okrutnie zamordowani przez drapieżnych obcych. Po tym zdarzeniu Rada urywa wszelki kontakt z Yahgami i kwalifikuje ich system jako niedostępny.

Niedługo po odkryciu yahgów, jeden z nich zostaje przechwycony przez Handlarza Cieni, w celach obeznania się z nowym gatunkiem. Z pomocą Handlarza, drapieżnik szybko pnie się po szczeblach organizacji jako Agent Kechlu. W końcu Handlarz zaczyna się obawiać o swoją pozycje, wydając rozkaz wyeliminowania Kechlu – spóźnia się jednak. Yahg przejmuje przykrywkę swojego pana i zarządza całą organizacją przez następne 60 lat.

2129 n.e.

Rodzi się Alec Ryder, przyszły ludzki Pionier Inicjatywy Andromeda oraz jej współzałożyciel.

2134 n.e.

Rodzi się Steven Hackett.

2137 n.e.

Rodzi się David Anderson.

Korporacja Eldfell-Ashland Energy demonstruje sposób wydobywania helu-3 z atmosfery Saturna.

2139 n.e.

Rodzi się Saren Arterius.

Rodzi się Kahlee Sanders.

2143 n.e.

Rozpoczyna się budowa Stacji Gagarina (Skoku Zero), tuż za orbitą Plutona.

2146 n.e.

Rodzi się Thane Krios.

2147 n.e.

Na Marsie zostają odkryte śladowe ilości pierwiastka zero.

2148 n.e. Ludzkość Odkrywa Fizykę Efektu Masy

Ludzkość odrywa na Marsie mały zbiór danych bardzo rozwiniętych technologicznie Protean, ukryty na południowym regionie polarnym Promethei Planum, głęboko pod powierzchnią planety. W oparciu o spuściznę tej dawno wymarłej rasy, ludzie szybko pojęli sposób działania pól efektu masy, co doprowadziło do upowszechnienia podróży szybszych od prędkości światła i rozpoczęcia szczegółowego badania Układu Słonecznego.

2149 n.e.

Z pomocą przetłumaczonych danych odkrytych na Marsie, ludzie w końcu odkryli, że Charon, księżyc Plutona jest tak naprawdę wielkim, nieaktywnym kawałkiem proteańskiej technologii – przekaźnikiem masy, ukrytym do tej pory pod powierzchnią lodu. Po jego aktywacji, Jon Grissom przeprowadził przezeń pierwszy oddział odkrywców. Przekaźnik momentalnie przeniósł ich do zupełnie innego przekaźnika w systemie Arkturus, 36 lat świetlnych od punktu wyjścia. Grupa odkryła, że przekaźniki masy są częścią jednej przeogromnej sieci, umożliwiającej podróżowanie po całej galaktyce.

Status Systemów Przymierza zostaje podpisany przez 18 największych nacji na Ziemi. Przymierze wkrótce staje się jądrem działań wojskowych i odkrywczych ludzkości.

2150 n.e.

Na świat przychodzi Miranda Lawson.

Przymierze rozpoczyna pierwsze badania dotyczące potencjalnie zdatnych do zamieszkania planet poza Układem Słonecznym. Jedno z tych badań doprowadza do odkrycia planety Terra Nova.

2151 n.e.

W obronie wciąż poszerzających się terenów ekspansji, ludzie rozpoczynają budowę ogromnej floty statków oraz stacji kosmicznej Arkturus, punktu odniesienia w rejonie kilku kluczowych przekaźników masy, mieszczącej się w systemie o takiej samej nazwie, mimo tego, że dopiero spotkają inne inteligentne rasy posiadające umiejętności kosmicznego lotu.

Wypadek na Międzynarodowym Porcie Kosmicznym w Singapurze naraża setki ludzi na lotną wersję pierwiastka zero. Około 30% dzieci urodzonych w okolicach Singapuru po tym zdarzeniu zaczyna cierpieć na nowotworowe narosty. Podczas tego zdarzenia na wpływ tego pierwiastka zostaje wystawiona ciężarna matka Kaidana Alenki. Urodzony w tym samym roku Kaidan jest jednym z wielu pierwszych ludzkich dzieci mających potencjał biotyczny.

2152 n.e.

Fundacja Delta Pavonis, główne konsorcjum na Ziemi, rozpoczyna zasiedlanie pierwszej planety spoza układu słonecznego, Demeter. Około rok później, zakładają dodatkowe kolonie na Eden Prime i Terra Novie.

Thane Krios rozpoczyna szkolenie na zawodowego zabójcę pod opatrznością hanarów.

2154 n.e.

11 kwietnia: Na świat przychodzi komandor Shepard.

Występuje już drugi przypadek narażenia ludzi na pierwiastek zero.

2155 n.e.

Saren Arterius rozpoczyna aktywną służbę wojskową w wojsku turian w wieku 16 lat.

Przymierze przejmuje ukończoną część Stacji Arkturus, czyniąc z niej swoją główną siedzibę i stolicę.

Rodzi się Jeff „Joker” Moreau.

2156 n.e.

Stacja Arkturus zostaje już oficjalnie otwarta.

Mała liczba dzieci narażonych na działanie pierwiastka zero wykazuje pierwsze zdolności telekinetyczne.

Rodzi się Kai Leng.

2157 n.e.

Orbita Plutona ulega zaburzeniu ze względu na zbyt duży ruch kosmiczny w okolicach przekaźnika masy.

Rodzi się Jacob Taylor.

David Anderson kończy szkołę oficerską z rangą podporucznika.

Era Rady – Nadejście Ludzkości (2157 n.e. – 2183 n.e.)

2157 n.e. Wojna Pierwszego Kontaktu

Ludzkość nawiązuje dość gwałtowny pierwszy kontakt z obcą rasą: turianami. Zauważają oni ludzkich odkrywców próbujących uruchomić nieaktywny przekaźnik masy, czynność zakazaną przez galaktyczne prawo tuż po Wojnach Raknii, po czym atakują. W przeciągu trzech najbliższych miesięcy trwa krótki, acz napięty spór znany przez ludzi jako Wojna Pierwszego Kontaktu, po czym następuje przez turian Incydent Przekaźnika 314.

Rozpoczynają się wydarzenia zawarte w książce Mass Effect: Objawienie. Admirał Jon Grissom udaje się na Stację Arkturus, aby pogratulować absolwentom którzy ukończyli program treningowy Przymierza, zwany N7. Na miejscu spotka się z Davidem Andersonem. Grissom informuje go, że obca rasa zaatakowała posterunek Przymierza w kolonii Shanxi.

Wojna Pierwszego Kontaktu kończy się okupacją przez turian Shanxi, która jest pierwszą ludzką planetą przejętą przez obcą rasę. Miesiąc później admirał Kastanie Drescher przewodzi Drugiej Flocie w bitwie przeciwko okupantowi, bierze turian z zaskoczenia i przegania ich z planety.

Turianie przygotowują się do wojny na pełną skalę przeciwko ludzkości, przykuwając uwagę Rady Cytadeli. Rada interweniuje zanim ci zdążą posunąć się dalej, odkrywając przy okazji istnienie nowej galaktycznej społeczności i negocjują pokój pomiędzy ludźmi i turianami.

Rozpoczynają się wydarzenia z komiksu Mass Effect: Evolution. Podczas pomocy ludzkiemu ruchowi oporu w odpieraniu okupowanej przez turian planecie Shanxi, najemnik Jack Harper zostaje wplątany w spisek przez turiańskiego generała Desolasa Arteriusa, chcącego użyć starożytnego artefaktu obcych, zwanego „Monolitem Arki”, by przeistoczyć rasę turian w niezwyciężonych „meta-turian”. Harper przekonuje brata Desolasa, Sarena o niebezpieczeństwie Monolitu, który narzuca swoją wole inny, turianom, robiąc z nich bezmyślne istoty będące pod jego kontrolą. By chronić swoich ludzi, Saren rozkazuje zniszczyć budynek, Świątynie Palavenu, z Desolasem, meta-turianami i Monolitem w środku. Zdając sobie sprawę, że nad ludzkość i galaktykę nadciągają czarne chmury, Harper zakłada organizację Cerberus, by zapewnić przetrwanie ludziom, publikując swój manifest i przybierając tożsamość Człowieka Iluzji.

Anonimowy manifest, pojawiający się w extranecie zostaje opublikowany tuż po zakończeniu Wojny Pierwszego Kontaktu. Nawołuje on do utworzenia armii, „Cerberusa„, będącego w stanie ochronić ludzkość przed ewentualnymi następnymi atakami. Wyśmiany jako „retoryka przetrwawcza, spisana przez człowieka iluzję„, szybko popada w zapomnienie.

2158 n.e.

Ludzie odkrywają potencjał biotyki. Rozpoczyna się międzynarodowa próba namierzenia osób narażonych na oddziaływanie elementu zero. Około 10% zidentyfikowanych dzieci wykazuje pierwsze zdolności.

14 kwiecień: Na świat przychodzi Ashley Williams.

2159 n.e.

Saren Arterius zostaje najmłodszym turianinem przyjętym w szeregi Widm.

Przymierze kupuje Stację Gagarina za ułamek kosztów jego budowy, a następnie przemienia ją w ośrodek szkoleniowy dla dzieci uzdolnionych biotycznie.

2160 n.e.

Zostaje powołany do życia Parlament Przymierza.

Wraz z już mocno zakorzenionymi u ludzi zdolnościami biotycznymi, na Stacji Gagarina zostaje utworzony program Biotycznej Wstrzemięźliwości i Aklimatyzacji (w skrócie BWiA), służący trenowaniu potencjalnych kandydatów oraz rozwijaniu biotycznych implantów.

Po raz pierwszy zostaje użyty narkotyk zwany „Czerwonym Piaskiem”.

Zaeed Massani oraz Vido Santiago formują na Pograniczu Skylliańskim grupę najemniczą o nazwie Błękitne Słońca„.

Na świat przychodzi Kasumi Goto.

2161 n.e.

W obliczu obaw, dotyczących nadużywania terapii genowej oraz modyfikacji genetycznych, Parlament Przymierza wydaje akt Sudham-Wolcott, traktujący o dziedziczeniu genetycznym. Nakłada on ostre ograniczenia na wykorzystywanie kontrowersyjnej inżynierii genetycznej, jednakże zapewnia również dotacje finansowe dla pożytecznych programów.

Rodzi się Tali’Zorah nar Rayya..

Na świat przychodzi również Jack, zwana również „Obiekt Zero”.

2162 n.e.

Budowa Stacji Arkturus zostaje całkowicie zakończona.

Zespół badawczy pracująca dla batariańskiego przedsiębiorcy Edana Had’daha odkrywa tajemniczy artefakt na orbicie nieoznaczonej planety w pobliżu Mgławicy Perseusza.

2163 n.e.

Przymierze z doktorem Shu Quian na czele rozpoczyna potajemne badania nad AI w bazie na Sidonie. Porucznik Kahlee Sanders zostaje wyznaczona na analityka technicznego.

Pierwsze eksperymentalne biotyczne implanty L1 zostają wypróbowane na ludziach.

Zostaje zaaranżowana seria „przypadkowych” awarii napędów statków zawierających w sobie pierwiastek zero. Awarie te przeważnie mają miejsce nad przeludnionymi obszarami, narażając tym samym mieszkańców na działanie pierwiastka. Następne pokolenie rodzi się z widocznie zauważalnym potencjałem biotycznym.

Lewiatan z Dis hybryda życia organicznego oraz mechaniki, żyjący statek kosmiczny – jak się szacuje, mający ponad miliard lat, zostaje odnaleziony przez batariański zespół badawczy w pobliżu planety Jartar. Lewiatan znika w niewyjaśnionych okolicznościach tuż po tym, jak ich pancernik przybywa do systemu Dis.

Rodzą się bliźniaki Sara i Scott Ryder.

2164 n.e.

Ivor Johnstagg zostaje skazany na 21 lat pozbawienia wolności za próbę zabójstwa voluskiego ambasadora na Cytadeli, Venta Toxa. Chociaż, że Ivor twierdzi, iż działał w imieniu radykalnej ludzkiej organizacji zwanej Wieczną Ziemią, nikomu nie udaje się potwierdzić tej informacji. W końcu zostaje u niego zdiagnozowana schizofrenia paranoidalna. Od momentu próby zabójstwa, szansa Przymierza na otrzymanie ambasady zostaje zagrożona.

2165 n.e.

Ludzkość w dalszym ciągu prężnie się rozwija. Zakłada co raz to nowe kolonie, oraz zawiera umowy handlowe z innymi gatunkami, przyjmującymi władzę Rady Cytadeli. 2165 roku Rada oficjalnie uznaje rosnący wpływ ludzkości na galaktyczną społeczność, po czym przyznaje jej ambasadę na Cytadeli. Konieczność konkurowania z batarianami o wpływy na Pograniczu Skylliańskim zaczęła prowadzić do coraz to mocniejszych spięć.

Następują kolejne wydarzenia z książki Mass Effect: Objawienie. Po ataku stację Przymierza na Sidoniej, David Anderson rozpoczyna dochodzenie w tej sprawie. Krążąc wokół Kahlee Sanders, dowiaduje się, że naukowiec Przymierza, Dr. Shu Qian prowadził nielegalne testy nad SI w celu odblokowania sekretów drzemiących w tajemniczym artefakcie znalezionym w pobliżu Mgławicy Perseusza. Wraz z Sarenem Arteriusem, turianinem do którego Anderson został przydzielony do odnajdują naukowca i jego batariańskiego poplecznika, Edana Had’dah. Jednakże Widmo zabija Shu Qiana z pomocnikiem i oczernia Andersona raportem, w którym mówi, że misja zakończyła się porażką z jego winy. Saren wykorzystuje badania doktora do własnych celów.

Terrorystom udaje się wykraść antymaterię z krążownika Przymierza SSV Geneva. Jeden z zatrzymanych podaje tylko jedną nazwę – Cerberus. Był to pierwszy taki przypadek związany z tą grupą.

Po braku porozumienia pomiędzy Vido Santiago i Zaeedem Massanim w sprawie zatrudniania batarian do Słońc, Vido zdradza Zaeeda, zostawiając go na pewną śmierć. Wszystkie dane Błękitnych Słońc odnoście Massani’ego zostają wykasowane.

Jack zostaje porwana przez agentów Cerberusa na Eden Primej. Pozorują jej śmierć i zabierają do ośrodka Teltin na Pragii, jako obiekt badań nad zwiększeniem potencjału biotycznego u ludzi.

2166 n.e.

Komandor Vyrnnus, turiański najemnik, zostaje wynajęty do nadzorowania szkolenia ludzkich biotyków w projekcie BWiA.

2167 n.e.

Implanty biotyczne L2 zostają w jako pierwsze rozpowszechnione wśród ludzi. Kaidan Alenko jest jedną z pierwszych osób, które stają się ich posiadaczami.

Startuje magazyn „Fornax”.

2168 n.e.

Kaidan Alenko, podczas przepychanki, przypadkowo zabija komandora Vyrnnusa. Dyplomatyczne problemy z turianami doprowadzają do zaprzestania wspierania projekt BWiA rok później.

Shepard zostaje wtórnie narażony na wpływ pierwiastka zero. Przejawiają się stałe skłonności biotyczne, choć do momentu założenia implantu pozostają one niewykorzystane.

2170 n.e.

Ludzka kolonia na Mindoir zostaje zaatakowana przez batariańskich łowców niewolników. Wielu kolonistów traci życie lub zostaje schwytanych.

Kolejna ludzka kolonia, Yandoa przechodzi krytyczne narażenie na pierwiastek zero w formie pyłu. Dzieje się tak po wybuchu na orbicie statku Eldfell-Ashland Energy. Wiele dzieci cierpi na wrodzone wady układu nerwowego. Jednakże 37 dzieci przechodzi przez choroby, wykazując przy tym niesamowite skłonności biotyczne, w tym Gillian Grayson.

Wojsku Przymierza zostaje zlecone przeprowadzenia biotycznego szkolenia dla ludzi, biorą w tym udział firmy R&D oraz przemianowane po likwidacji Conatix Industries.

Gdy wychodzi na jaw zagrożenie jakie mogą nieść ich poprzedniczki, do obiegu wchodzą implanty L3.

Zostaje wyprodukowany pierwszy helikopter bojowy A-61 Mantis.

2171 n.e.

W proteście przeciwko odmowie Rady Cytadeli, związanej z ograniczeniem ilości ludzi zajmujących Pogranicze Skyliańskie, batarianie zamknęli swoją ambasadę, wycofali się do swojego rodzinnego systemu i ostatecznie zamienili się w nację buntowniczą.

Shepard zostaje oficjalnie zakwalifikowany jako biotyk i podłączony do implantów L3.

Cerberus morduje Papieża Klemensa XVI na Ziemi. Dokonują tego pokrywając jego różaniec toksycznymi substancjami; oficjalną przyczyną śmierci zostaje jednak zwyczajny zawał serca. Jego następca, Leo XIV, wyraża wierzenia zdecydowanie bardziej zgodne z ideałami Cerberusa.

2172 n.e.

11 kwietnia: Shepard wstępuje do Wojsk Przymierza.

11 listopada: Kei Leng wstępuje do Wojsk Przymierza.

Na Stacji Gagarina zostaje stworzona pierwsza inteligentna SI, nazwana imieniem „Eliza”.

Jien Garson planuje ambitne przedsięwzięcie zmierzające do skolonizowania galaktyki Andromeda. Przedsięwzięcie znane jako Inicjatywa Andromeda jest w całości finansowane przez Garson bez zaangażowania rządu.

Zespół badawczy Inicjatywy został poproszony o znalezienie planet zdatnych do zamieszkania w Andromedzie.

Na przestrzeni najbliższych 6 lat zostają opracowane prototypy masywnych statków przeznaczonych do transportu i kolonizacji galaktyki Andromeda. Te statki to arki i Nexus.

2173 n.e.

Przelot nad planetą Armeni prowadzi do odkrycia dziwnych wypukłości powierzchni. Po bliższym przyjrzeniu się zostają one zidentyfikowane jako krypty, stworzone przez wymarłą już rasę zeiophów. Różnego rodzaju ludzkie uniwersytety cały czas dążą do rozpoczęcia wykopalisk, jednakże prawa ustanowione przez Radę Cytadeli temu zapobiegają. Zaczyna się długotrwała debata.

Terra Firma zostaje zamieszana w aferę łapówkową Nashan Stellar Dynamics, w wyniku której do dymisji podaje się Inez Simmons, obecny lider partii. Nowym liderem, po zamordowaniu przez Cerberusa jego przeciwnika Claude’a Manneau w drodze na Shanxi, zostaje Charles Saracino. Zniknięcie Manneau nigdy nie zostaje publicznie wyjaśnione.

Kaidan Alenko wstępuje do wojsk Przymierza.

2174 n.e.

Ashley Williams wstępuje do wojsk Przymierza.

2175 n.e.

Podczas badania planety oznaczonej jako 2175 Aeia, z którą to Przymierze wiązało mocno perspektywy kolonizacyjne w niewyjaśnionych okolicznościach znika statek MSV Hugo Gernsback. Zostaje uznany za zniszczony.

Cerberus potajemnie nawiązuje kontakt z Michael Moser Langiem, wrogiem publicznym na Ziemi, zapewniając mu finanse na zakup broni. Po transakcji jest on w dalszym ciągu obserwowany. Rok później Lang morduje prezydenta Zjednoczonych Stanów Północnej Ameryki, Enrique Aguilara oraz premiera Chin, Ying Xionga. Powstałe następstwa okazują się korzystne dla Cerberusa i ich kompanów oraz planów co do Parlamentu Systemów Przymierza.

2176 n.e.

Grupa piratów finansowana przez batarian, dokonuje ataku na ludzką kolonię na Elizjum. Wydarzenie to zostaje później nazwane Skylliańskim Blitzem. Atak odpierają siły Floty Przymierza oraz naziemnych zespołów.

Akademia Jona Grissoma na zlecenie Przymierza staje się domem dla nowego programu treningowego Podniesienie, orbitując wokoło Elizjum.

Rebelie Anhur, wojna domowa tocząca się o praktykowanie niewolnictwa, rozpoczyna się na planecie Anhur. Mieszczą się na niej kolonie ludzi i batarian. Po upływie pewnego czasu rebelie mają miejsce już w całym systemie Amun. Zwolennicy abolicjonizmu zatrudniają grupę najemników, kryjących się pod nazwą Zaćmienie, do walki z batarianami, popierającymi niewolnictwo.

James Vega wstępuje do wojsk Przymierza.

Kai Leng otrzymuje oznaczenie N7 przez Międzyplanetarną Akademię Bojową Przymierza, ale rok później zostaje on niehonorowo wyrzucony i uwięziony za morderstwo pierwszego stopnia.

Górnicy z placówki wydobywczej T-GES Mineral Works na Mahavidzie odkrywają artefakt Lewiatanów. Górnicy zostają zniewoleni przez Lewiatanów przez następne 10 lat, będąc wykorzystywanym do przeprowadzania niezliczonych eksperymentów.

2177 n.e.

W trakcie trwania misji zwiadowczej, mającej na celu znalezienie zaginionej rady kolonijnej na Akuze, oddział 50 żołnierzy Przymierza zostaje wybity przez miażdżypaszczę.

2178 n.e.

W odwecie za Skylliański Blitz, Przymierze rozpoczyna wielką ofensywę na księżyc Torfan, niszcząc wszystkie znajdujące się tam bazy grup przestępczych, zaludnione głównie przez batarian. Zagrożenie dla ludzkich koloni ze strony batarian zostaje znacznie zmniejszone.

Przymierze śledzi trasy podróży nadświetlnych piratów pomiędzy systemami w okresie sześciu miesięcy, używając ukrytych urządzeń monitorujących na księżycach Theshaci, doprowadzając siły Przymierza do ważnych umocnień piratów. Od czasu „Szturmu na Theshacie”, żadne statki z Systemów Terminusa nie przechodzą przez przekaźnik masy w systemie Hong.

Rebelie Anhur dobiegają końca z siłą abolicjonistów u władzy. Rozpoczyna się odbudowa Anhur.

Po zakończonej fazie opracowywania planów, rozpoczyna się następna, 6-cio letnia faza składająca się testów ark i stacji Nexus oraz procesu budowy owych statków. Pod koniec tego okresu, budowa statków powoduje niepokój rządów galaktycznych. Zaczynają kwestionować ukryte motywy planów Inicjatywy.

2182 n.e.

Admirał Kahoku rozpoczyna śledztwo w sprawie podejrzanych działań Cerberusa.

2183 n.e.

Turianie wraz z ludźmi rozpoczynają współpracę nad projektem finansowanym przez Radę Cytadeli – eksperymentalnym statkiem z systemami maskowania, SSV Normandia SR-1. David Anderson zostaje kapitanem statku, a komandor Shepard oficerem wykonawczym.

Mass Effect (2183 n.e. – 2186 n.e.)

2183 n.e. Wojna o Eden Prime

Następują wydarzenia zawarte w Mass Effect. Ludzka kolonia Eden Prime zostaje zaatakowana przez gethy, zapoczątkowując większy konflikt pomiędzy ludźmi, a gethami znany jako Wojną o Eden Prime. Po odkryciu zdradzieckich czynów zbuntowanego Widma, Sarena Arteriusa w ataku na planetę, komandor Shepard i załoga SSV Normandii realizują plan poszukiwań Sarena, który chce znaleźć Kanał. Później odkrywają, że jest częścią większego planu zaaranżowanego przez Żniwiarza, Suwerena, by móc sprowadzić jego rasę z powrotem do galaktyki. Choć Shepard podąża tropem Sarena przez legendarny Przekaźnik Mu aż do Kanału, Suweren i cała flota gethów przypuszczają atak na Cytadelę. Shepard pokonuje Sarena, a flota Przymierza niszczy Suwerena, zapobiegając powrotu Żniwiarzy. Los Rady Cytadeli zostaje bezpowrotnie zmieniony przez decyzje Sheparda.

Następują wydarzenia z komiksu Mass Effect: Incursion. Aria T’Loak przerywa spotkanie pomiędzy najemnikami Błękitnych Słońc i Zbieraczami na Omedze, dowiadując się, że Zbieracze zagrażają bezpieczeństwu ludzkości.

Rozpoczynają się wydarzenia zawarte w Mass Effect 2. Miesiąc po Bitwie o Cytadelę, SSV Normandia SR-1 zostaje zaatakowana i zniszczona przez niezidentyfikowanego napastnika, powodując śmierć komandora Sheparda. Jakiś czas później, Systemy Przymierza oficjalnie ogłaszają Sheparda „zabitego w akcji”.

Następują wydarzenia z komiksu Mass Effect: Odkupienie. Ciało komandora Sheparda zostaje przechwycone przez najemników Błękitnych Słońc dla Handlarza Cieni, którzy zostali wynajęci przez Zbieraczy. Cerberus ostatecznie odzyskuje ciało z pomocą Liary T’Soni i rozpoczyna prace nad Projektem Łazarz.

Do obiegu wchodzą implanty biotyczne L4.

Następują wydarzenia zawarte w książce Mass Effect: Podniesienie. Dwa miesiące po Bitwie o Cytadelę, galaktyczne społeczeństwo nadal dostosowuje się do zmian wydanych przez Radę Cytadeli, trzymając w tajemnicy prawdziwą naturę Suwerena, Cytadeli i przekaźników masy. Cerberus rozpoczyna wdrażanie swoich planów związanych z projektem Podniesienie i Wędrowną Flotą, które zostają udaremnione przez Kahlee Sanders i Paula Graysona. Po ataku Cerberusa na Wędrowną Flotę, ta zmienia swoją konserwatywną politykę, wysyłając statki z dala od flotylli w poszukiwaniu nowych światów lub nieaktywnego Żniwiarza.

Następują wydarzenia zawarte w Mass Effect: Galaxy. Jacob Taylor i Miranda Lawson zapobiegają próbie zabójstwa Rady Cytadeli przez batariańskich terrorystów.

Rozpoczynają się wydarzenia zawarte w filmie anime Mass Effect: Paragon Lost. Przymierze wysyła kilka oddziałów jednostek specjalnych z pomocą na kolonię Fehl Prime, która jest atakowana na najemników Krwawej Hordy. Większość jednostek zostaje wyeliminowanych jeszcze przed lądowaniem, ale Oddziałowi Delta udaje się przeżyć atak, bezpiecznie wylądować i odeprzeć nacierające siły Krwawej Hordy. Przymierze wydaje rozkaz Delcie ochrony kolonii.

2184 n.e.

Wojna o Eden Prime dobiega końca. Chociaż większość sił gethów w przestrzeni Cytadeli została zniszczona, przeżywają pojedyncze jednostki i wstrzymują swoje ataki. Siły Przymierza redukują ilość patroli, opierając się na raportach ze statków cywilnych. Naloty na posterunki gethów odbywają się tylko na te zidentyfikowane, jednak konflikt już się zakończył.

Raloi, gatunek ptaków z planety Turvess uruchamiają swój pierwszy teleskop kosmiczny, odkrywając krążownik asari Avedes w ich systemie. Avedes nawiązuje z raloi jako pierwszy kontakt, które zostają oficjalnie przyjęte do galaktycznej wspólnoty rok później.

Broń biologiczna zwana EEH (z ang. EHE), czyli „egzotyczna encefalopatia humanoidów” (z ang. exotic humanoid encephalopathy) zostaje użyta przez ludzką organizację terrorystyczną „Totenkopf” w ataku na Stację Gagarina. Krążownik Przymierza SSV Manila zostaje wysłany na zbadanie planetoidy Israfil, która może być źródłem pochodzenia mikroorganizmów użytych do produkcji EEL.

Frachtowiec MSV Estevanico zostaje zaatakowany przez najemników Krwawej Hordy, rozbijając się o planetę Zanethu. Załoga na pokładzie statku Przymierza była pierwszą, która miała kontakt z rasą vorchów.

Do obiegu wchodzą implanty biotyczne L5.

The Initiative enlists 100,000 colonists for the journey to the Heleus Cluster.

Przez najbliższy rok Inicjatywa werbuje 100 tysięcy kolonistów na potrzeby podróży do galaktyki Andromeda.

25 lipca: Pierwsza orientacyjna odprawa Inicjatywy Andromeda zostaje pokazana potencjalnym kandydatom.

2185 n.e.

Następują kolejne wydarzenia z filmu anime Mass Effect: Paragon Lost. Fehl Prime zostaje zaatakowane przez Zbieraczy po sygnale szpiega Cerberusa, który ma nadzieje odkryć ich zamiary. Większość Zespołu Delta zostaje stracona podczas bitwy o kolonię, ale udaje im się zdezaktywować statek Zbieraczy. Członek Zespołu Delta, James Vega postanawia uratować naukowca asari, Treeyę, która posiada istotną wiedzę i informacje na temat Zbieraczy, postanawiając pozwolić umrzeć kolonistom na statku Zbieraczy, gdy ten rozbija się o powierzchnię planety.

Następują kolejne wydarzenia z Mass Effect 2:. Komandor Shepard wraca do żywych i otrzymuje od Człowieka Iluzji zadanie zbadania tajemniczych zniknięć całych ludzkich koloni z obrzeży Układów Terminusa. Śledztwo na ostatniej zaatakowanej koloni „Pochód Wolności” ujawnia zagadkowych Zbieraczy zza przekaźnika Omega-4 odpowiedzialnych za zniknięcia. Po zebraniu uzdolnionego zespołu, Shepard używa wcześniej zdobytego modułu identyfikacyjnego Żniwiarza w celu bezpiecznego przedostania się przez przekaźnik Omega-4 i zaatakowania głównej bazy Zbieraczy. Shepardowi udaje się pozbyć zagrożenia ze strony Zbieraczy, ratując ludzkość w całej galaktyce od pewnej zagłady.

10 luty: Niebezpiecznie bliski przelot komety CR1331 „Kingu” niszczy hanarską kolonię Belan.

28 marzec: Koalicja organizacji Binary Helix, Sonax Industries i Guanghui Solutions najeżdżają i okupują świat krogan i vorchy na planecie Gorvug.

28 kwiecień: Potężna eksplozja w Vallumie, stolicy Taetrusa, kolonii turian unicestwia większość populacji miasta. W odwecie, wojsko Turiańskiej Hierarchii i kolonii Taetrusa wypowiadają wojnę grupie separatystów odpowiedzialnej za atak.

11 sierpień: Rada Cytadeli nawiązuje pierwszy kontakt z rasą wirtualnych obcych, która oferuje zaawansowaną technologię w zamian za pomoc przy utrzymaniu superkomputerów, która napędza ich cywilizację.

Liara T’Soni odnajduje ukrytą bazę Handlarza Cieni na planecie Hagalaz. Handlarz Cieni, zdemaskowany jako yahg zostaje zabity. Liara przejmuje kontrolę nad organizacją Handlarza, zamierzając korzystać z jego zasobów i rozległej sieci kontaktów Handlarza Cieni, by pomóc Shepardowi w wojnie przeciwko Żniwiarzom.

4 grudzień: Biolodzy odkrywają rasę kirik, owado-podobne insektoidy ze zdolnościami biotycznymi, na suchym świecie Ekram. Po odkryciu oznak inteligencji wykazywanych przez nowo poznaną rasę, eksperci i oficjele dyskutują, czy kiriki powinny przetrwać, czy zostać unicestwione.

Nexus i cztery arki – ludzka, salariańska, turiańska i asari – odlatują do Gromady Helejosa w pierwszej fali kolonistów związanych z Andromedą. Planowana jest druga fala, z quarianami, drellami i innymi gatunkami.

Z pasażerami w kriostazie, arki przemierzają przez 600 lat ciemną przestrzeń kierując się ku Helejosowi. Jednakże w trakcie przelotu statki rozdzielają się, tworząc czternastomiesięczne opóźnienie pomiędzy kolejnymi.

2186 n.e.

12 styczeń: Ekspedycja naukowa asari odkrywa straconą i zapomnianą ludzką kolonię w systemie Alfa Centauri. Przymierze powiązuje zaszłe tam wydarzenia z zaginioną i zapomniana Ekspedycją Manswella w 2070, nawiązując kontakt z kolonistami.

23 styczeń: Krążownik Przymierza SSV Budapeszt wywołuje dyplomatyczny konflikt pomiędzy Ziemskimi Systemami Przymierza, a Batariańską Hegemonią, wycofując się z systemu Bahak.

System Bahak zostaje zniszczony po wybuchu przekaźnika masy. Asteroida zostaje nakierowana na przekaźnik w celu opóźnienia inwazji Żniwiarzy. Setki tysięcy batarian żyjących na Aratoht zostaje unicestwionych w wybuchu.

Następują wydarzenia z książki Mass Effect: Odwet. Sześć miesięcy przez rozpoczęciem historii, umiera Jon Grissom, bohater Systemów Przymierza. Setki dygnitarzy uczestniczą w jego pogrzebie i umieszczają pamiątkową tablicę i monument w Akademii Jona Grissoma. Paul Grayson trzy lata po swojej ucieczce, zostaje ponownie schwytany przez Cerberusa. Zostają mu wszczepione implanty technologii Żniwiarzy. Kahlee Sanders i David Anderson próbują go uratować przez nakłonienie Turiańskiej Hierarchii do przeprowadzenia kilku tajnych operacji na placówki Cerberusa, nie wiedząc, że ciało Graysona jest pod kontrolą Żniwiarzy. Po ucieczce, Żniwiarze dowiadują się o projekcie Podniesienie, używając Graysona jako swojej jednoosobowej armii do zaatakowania Akademii Grissoma, gdzie zostaje ostatecznie zabity przez Andersona i zabójcę Kai Lenga. W następstwie jego śmierci, Anderson i Sanders postanawiają studiować dokładnie jego ciało, by dowiedzieć się, jak działają Żniwiarze, jak myślą i jak ich zwalczyć.

Następują wydarzenia z komiksu Mass Effect: Inquisition. Ambasador Udina prosi kapitana Baileya o przeprowadzenie śledztwa w sprawie Egzekutora Pallina, twierdząc, że SOC zaczyna się dzielić na pomniejsze grupy, powodując przy tym wewnętrzny rozłam, a sam Pallin działa na szkodę Rady. Śledztwo doprowadza do śmierci Pallina, a kapitan Bailey otrzymuje awans do rangi komandora, zostając z zastrzeżeniami odnośnie winy Egzekutora.

Następują wydarzenia z książki Mass Effect: Deception. Gillian Grayson szuka zemsty na Cerberusie i Człowieku Iluzji za śmierć swojego ojca. Z pomocą grupy uzdolnionych biotyków, schwytuje zabójcę Cerberusa, Kai Lenga, by wywabić Człowieka Iluzję z kryjówki, trzymając Lenga jako karty przetargowej. Plan nie idzie po jej myśli, ginie zabita przez Lenga. Zabójca ucieka.

Następują wydarzenia z komiksu Mass Effect: Conviction. Admirał Anderson przybywa na Omegę, by zwerbować żołnierza Przymierza, Jamesa Vegę. Ma pełnić rolę strażnika komandora Sheparda, zabranego na proces za zniszczenie systemu Bahak.

Następują wydarzenia z komiksu Mass Effect: Invasion. Aria T’Loak broni Omegi przed Adjutantami wypuszczonymi przez Cerberusa. Adjutanci odciągają jej uwagę od prawdziwego planu Cerberusa: podbicia Omegi i utrzymaniu stałego dostępu do przekaźnika Omega-4. Aria zdaje sobie z tego sprawę, jednocząc wszystkie gangi najemników na stacji w celu odparcia najeźdźcy – Cerberusa. Zostaje przechytrzona przez generała Cerberusa, Olga Petrovskiego. Gdy grozi zniszczeniem Omegi, Aria poddaje się wygnaniu, a Cerberus przejmuje kontrolę nad całą stacją.

Następują wydarzenia zawarte w Mass Effect: Infiltrator. Gdy placówka Cerberusa, na której prowadzone są eksperymenty na obcych znana jako Barn, zostaje zaatakowana przez siły turian, Randall Ezno, agent Cerberusa wzmocniony implantami biotycznymi, dowiaduje się prawdy o strasznym charakterze eksperymentów i odkrywa, że jego własny agent został poddany testom. Randal zwraca się przeciwko Cerberusowi i Dyrektorowi Barn, torując sobie drogę przez placówkę, uciekając. Zapewnia Systemom Przymierza dane wywiadowcze o swoim byłym pracodawcy i poprzysięga zemstę na Dyrektorze.

Następują wydarzenia zawarte w Mass Effect 3. Sześć miesięcy po zniszczeniu Przekaźnika Alfa, Żniwiarze rozpoczynają zmasowany atak na galaktykę poprzez przestrzeń batarian i atak na Ziemię. Komandor Shepard ucieka z Ziemi i okrywa plany proteańskiej broni na Marsie, która może zniszczyć Żniwiarzy raz na zawsze. By zbudować tę broń i odbić Ziemię, komandor Shepard i sprzymierzeni sojusznicy wyruszają w podróż, by zjednoczyć różne rasy w samym środku galaktycznej wojny. Podczas finałowej konfrontacji ze Żniwiarzami na Ziemi, Shepard dokonuje wyboru, które zmienia galaktyke na zawsze.

Więzy Andromedy (1600 n.e. – 2818 n.e.)

1600 n.e. – 2400 n.e.

Porzuceni rozlokowują swoje siły w Gromadzie Helejosa, tworząc tajemnicze krypty oraz rozpoczynając proces terraformacji planet, które wcześniej były niezdatne do zamieszkania w światy zdatne do życia.

Jako jedyna rodzima rasa w Gromadzie Helejosa, kilka angarskich cywilizacji tworzy się w różnych systemach na przestrzeni całej gromadzie. Angarczycy uważają Havarl za kolebkę swojej cywilizacji.

2419 n.e.

Na Habitat 7, pomiędzy 2419, a 2519 rokiem, zostają wzniesione struktury Porzuconych.

2450 n.e. – 2600 n.e.

Plaga zostaje uwolniona w całym Helejosie, niszcząc angarczyków i cofając ich z powrotem w „mroczną erę”.

2600 n.e. – 2750 n.e.

Helejos stabilizuje się, a angarczycy rozpoczynają proces dochodzenia do siebie po problemach stworzonych przez Plagę. Pięć niepowtarzalnych światów angarczyków w stopniu wystarczającym postępuje z technologią, umożliwiając podróż kosmiczną – prowadzi to do odkrycia siebie nawzajem.

2739 n.e.

Kettowie dokonują inwazji na Gromadę Helejosa w galaktyce Andromeda.

Zwiadowcy kettów odkrywają istnienie angarczyków i technologię Porzuconych w gromadzie Helejosa.

Nowe granice (2819 n.e. – )

2818 n.e. Odliczanie do Andromedy

Następują wydarzenia zawarte w Mass Effect: Nexus Uprising. Nexus przybywa do Gromady Helejosa w galaktyce Andromeda po 633-letniej podróży przez ciemną przestrzeń.

2819 n.e. Przybycie Andromedy

Następują wydarzenia zawarte w Mass Effect: Andromeda. Arka Hyperion dociera do galaktyki Andromeda 14 miesięcy po Nexusie.

Update by (c) Lord Wader

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Timeline, Prima Games Mass Effect: Andromeda Strategy Guide
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.