Haestrom | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Haestrom

Opis

Haestrom

Haestrom był kiedyś quariańską kolonią zbudowaną, żeby obserwować Dholen, główną gwiazdę układu. Dholen wydawał się niestabilny i było bardzo prawdopodobne, że przedwcześnie przeobrazi się w czerwonego olbrzyma.

Haestrom został zdobyty przez gethy w roku 1896 n.e. Niedługo potem urwała się wszelka łączność z planetą i towarzyszącymi jej stacjami kosmicznymi. Gethy najwyraźniej nie uważały Dholena za zagrożenie. W ciągu minionych trzystu lat założyły wokół niego kilka stacji kosmicznych. Erupcje magnetyczne i promieniowanie słoneczne gwiazdy poważnie zakłócają komunikację w pobliżu niej i nie jest do końca jasne, w jaki sposób gethy przezwyciężyły te trudności.

Obecnie sondy szpiegowskie ukazują trwające na orbicie Haestromu intensywne prace budowlane, w których udział biorą tysiące platform i nieznana liczba programowych „umysłów” gethów. Nie wiadomo, ile gethów może przebywać na powierzchni planety – sondy szpiegowskie muszą sobie radzić z zakłóceniami wywoływanymi przez Dholen, co utrudnia zdalne rozpoznanie sytuacji. Szacunki dotyczące zasobów, oparte na działalności wydobywczej, przetwórczej i produkcyjnej gethów wskazują, że planeta może im służyć jeszcze przez co najmniej dwadzieścia lat, zanim jej surowce nie ulegną wyczerpaniu. Eksperci wywiadu spekulują, że gethy nie wykorzystały jeszcze wszystkich swoich zasobów, bo zamierzają utrzymać pewną rezerwę na naprawy.

OSTRZEŻENIE DLA PODRÓŻNYCH: Haestrom jest twierdzą gethów. Jedynymi statkami, którym udało się bez szwanku powrócić z przestrzeni gethów, są najnowocześniejsze wojskowe sondy szpiegowskie. Ruch cywilny jest całkowicie zakazany.

Najważniejsze informacje

Nazwa: Haestrom
Lokalizacja: Odległa Krawędź – Dholen
Przynależność: Układy Terminusa

Odległość orbitalna: 6.3 j.a.
Okres orbitalny: 15.8 ziemskiego roku
Współczynnik Keplera: 1,002
Promień: 6721 km
Długość dnia: 18,5 ziemskiej godziny
Ciśnienie atmosferyczne: 0 atm
Temperatura na powierzchni: -107 °C
Grawitacja na powierzchni: 1,2 G
Masa: 1,323 mas Ziemi
Satelity: brak danych

Kodeks Galaktyczny

Zanim 300 lat temu doszło do rewolty gethów, quarianie skolonizowali Haestrom, aby prowadzić obserwacje jego tajemniczego, niestabilnego słońca, które groziło przedwczesną eksplozją do postaci czerwonego olbrzyma. Jako słabo uzbrojony ośrodek naukowy o minimalnej wartości militarnej, podczas rewolty Haestrom nie był w stanie odeprzeć ataków gethów i szybko dostał się pod ich kontrolę.

Przechwycone od gethów dane dotyczące planety świadczą o tym, że – pomimo zniszczeń z czasów wojny – zabudowania na Haestromie pochodzą jeszcze sprzed wojny, co czyni z nich ostatnie zabytki quariańskiej architektury w całej galaktyce.

Ponieważ słońce planety zakłóciło działanie jej ochronnego pola magnetycznego, ludzie, którzy ośmielą się zapuścić na kontrolowany przez gethy Haestrom, muszą zachować szczególną ostrożność. Kilka minut oddziaływania promieniowania może doprowadzić do przeciążenia tarcz, kilka godzin – spowodować śmierć. Ponadto wpływ promieniowania słonecznego praktycznie uniemożliwia łączność pomiędzy powierzchnią a orbitą.

Złoża minerałów

Haestrom nie może być eksploatowany.

Misje

  • Misja: Akta: Tali
Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Haestrom
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.