Altanorch | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Altanorch

Opis

Altanorch to mały, lecz typowy gazowy olbrzym z atmosferą składającą się z wodoru i helu. Nie posiada cech wyjątkowych. Połączenie silnego pola magnetycznego i stosunkowo płytkiego leja grawitacyjnego sprawia, że jest on częstym „przystankiem” podczas wyładowywania napędów nadświetlnych.

Najważniejsze informacje

Nazwa: Altanorch
Lokalizacja: Gemini Sigma – Ming
Przynależność: Przestrzeń Systemów Przymierza

Odległość orbitalna: 983,6 j.a.
Okres orbitalny: 4005,7 ziemskich lat
Współczynnik Keplera: 59.306
Promień: 32 605 km
Długość dnia: 16,3 ziemskiego roku
Ciśnienie atmosferyczne: brak danych
Temperatura na powierzchni: brak danych
Grawitacja na powierzchni: brak danych
Masa: brak danych
Satelity: brak danych

Tekst badania

  • „Skanowanie Altanorcha ujawniło coś ciekawe w polu szczątków. Joker zbliżył Normandię w pobliże, by mały zespół był w stanie odzyskać cenne pozostałości, w tym Medalion Ligi Pierwszych.”

Przydziały

  • Kolekcja: Niezbadany świat: Zlokalizuj znaki walki: Medalion Ligi Pierwszych x1

Własności

Altanorch jest za mały, by być „typowym gazowym olbrzymem z wodoru i helu” (William Hubbard, Nowy Układ Słoneczny 4. edycja, 1999; str. 194). Przy gwieździe z 60 masami Słońca nie może mieć więcej niż 360 000 lat życia. Altanorch jest superskalistą protoplanetą.

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Altanorch
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.