Paravin | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Paravin

Opis

Paravin to niewielki, niezwracający uwagi skalisty świat. Powierzchnia jest paląco gorąca i składa się głównie z wapnia usianego złożami glinu. Niewielka masa Paravinu sprawia, że planeta jest związana pływowo z gwiazdą Han. Gdyby odnaleziono jakieś wartościowe zasoby, stacje wydobywcze mogłyby bez problemu powstać we względnie „umiarkowanej strefie”.

Najważniejsze informacje

Nazwa: Paravin
Lokalizacja: Gemini Sigma – Han
Przynależność: Przestrzeń Systemów Przymierza

Odległość orbitalna: 0,65 j.a.
Okres orbitalny: 0,5 ziemskiego roku
Współczynnik Keplera: 1.099
Promień: 4839 km
Długość dnia: 0,5 ziemskiego roku
Ciśnienie atmosferyczne: 0,0 atm
Temperatura na powierzchni: 414 °C
Grawitacja na powierzchni: 0,5 G
Masa: 0,286 masy Ziemi
Satelity: brak danych

Tekst badania

„Skany Paravinu odkryły bezzałogową stację orbicie geosynchronicznej. Twoja drużyna wydobywcza nie znalazła żadnych dowodów na pochodzenie stacji, ale znaleźli na pokładzie jedno z pism Matki Dilinagi.”

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Paravin
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.