Xatharron | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Xatharron

Opis

Xatharron

Xathorron to mała, skalista planeta o rozrzedzonej atmosferze składającej się z dwutlenku węgla i siarczanu wodoru. Powierzchnia jest paląco gorąca i składa się głównie z siarki ze złożami boru.

Najważniejsze informacje

Nazwa: Xatharron
Lokalizacja: Attykańska Beta – Herkules
Przynależność: Przestrzeń Systemów Przymierza

Odległość orbitalna: 5,35 j.a.
Okres orbitalny: 9,5 ziemskiego roku
Współczynnik Keplera: 1.697
Promień: 3537 km
Długość dnia: 64,9 ziemskiej godziny
Ciśnienie atmosferyczne: 0,37 atm
Temperatura na powierzchni: 388 °C
Grawitacja na powierzchni: 0,39 G
Masa: 0,119 masy Ziemi
Satelity: brak danych

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Xathorron
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.