Acaeria | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Acaeria

Opis

Acaeria

Masa Acaerii wynosi zaledwie 28% masy Ziemi, choć obie planety mają zbliżoną wielkość. Dominujący niegdyś w atmosferze Acaerii dwutlenek węgla uległ już dawno zamrożeniu i opadł na powierzchnię w formie szronu. Dzisiejsza śladowa atmosfera zawiera neon i azot cząsteczkowy. Choć jądro planety składa się z metali ciężkich, większość jej objętości stanowi lód. Na powierzchni planety wykryto przypadki występowania związków o cząsteczkach zawierających bardzo długie łańcuchy węglowe. Wypchnęły je spod lodu procesy kriowulkaniczne. Acaeria ma duży skalisty księżyc o składzie podobnym do Księżyca Ziemi.

Najważniejsze informacje

Nazwa: Acaeria
Lokalizacja: Mgławica Półksiężyc – Ondeste
Przynależność: Układy Terminusa

Odległość orbitalna: 1,68 j.a.
Okres orbitalny: 4 ziemskie lata
Współczynnik Keplera: 0.296
Promień: 6272 km
Długość dnia: 36,2 ziemskiej godziny
Ciśnienie atmosferyczne: śladowe
Temperatura na powierzchni: -178 °C
Grawitacja na powierzchni: 0,38 G
Masa: 0,365 masy Ziemi
Satelity: brak danych

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Acaeria
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.