Aganju | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Aganju

Opis

Aganju

Aganju to olbrzymia skalista planeta z rzadką atmosferą złożoną z wodoru i tlenku węgla. Skorupa, która skrywa obfite złoża miedzi i platyny, była badana przez roboty górnicze z Erinle. Ponieważ specjalistyczny sprzęt wydobywczy konieczny do pracy w warunkach silnej grawitacji Aganju (ponad 5 G) okazał się zbyt kosztowny, eksploatacja zasobów planety jest bardzo ograniczona.

Najważniejsze informacje

Nazwa: Aganju
Lokalizacja: Mgławica Klepsydra – Osun
Przynależność: Układy Terminusa

Odległość orbitalna: 3,2 j.a.
Okres orbitalny: 5,7 ziemskiego roku
Współczynnik Keplera: 1.009
Promień: 10 008 km
Długość dnia: 23,3 ziemskich godzin
Ciśnienie atmosferyczne: 0,02 atm
Temperatura na powierzchni: -93 °C
Grawitacja na powierzchni: 5,3 G
Masa: 12,953 masy Ziemi
Satelity: brak danych

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Aganju
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.