Apo | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Apo

Opis

Apo

Charakteryzujący się wulkanicznymi i bazaltowymi pasmami górskimi świat Apo jest nieustannie pustoszony aktywnością geologiczną. O ile miejsca intensywnej aktywności wulkanicznej są rzadkie, to płyty kontynentalne nieustająco piętrzą nowe góry, niszczą stare lub tworzą osuwiska wzdłuż uskoków tektonicznych.

Apo posiada gęstą atmosferę składającą się z azotu i tlenku węgla. Ze względu na nieustanne trzęsienia i osuwanie się ziemi, nie zaleca się eksploracji powierzchni. Pokryte gruzem wraki pół tuzina statków ekspedycyjnych stanowią nieme świadectwo niestabilności planety.

Najważniejsze informacje

Nazwa: Apo
Lokalizacja: Morze Rdzawe – Matano
Przynależność: Wewnętrzna Przestrzeń Rady

Odległość orbitalna: brak danych
Okres orbitalny: 29,7 ziemskiego roku
Współczynnik Keplera: brak danych
Promień: 6843 km
Długość dnia: 56,7 ziemskiej godziny
Ciśnienie atmosferyczne: 1,2 atm
Temperatura na powierzchni: -116 °C
Grawitacja na powierzchni: 1,1 G
Masa: 1,257 masy Ziemi
Satelity: brak danych

Ciekawostki

 • Wszystkie planety w systemie Matano są nazwane od bóstw w inkaskiej mitologii. Chasca jest inkaskim bóstwem gór.
 • Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Apo
  Komentarze i pingowanie są zablokowane.
  

  Komentarze zablokowane.

  
  Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

  © 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

  Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.