Chohe | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Chohe

Opis

Chohe

Chohe to skalista planeta, której powierzchnia składa się głównie z aluminium z wieloma złożami wapnia. Mimo iż posiada wystarczająco dużą masę, by utrzymać gęstą atmosferę, Chohe jest niemalże próżnią. Ten brak atmosfery powoduje, że o ile przeciętna temperatura jest umiarkowana, to wahania temperatur między dniem i nocą są drastyczne.

Powierzchnia zwróconej ku słońcu strony Chohe jest zazwyczaj pokryta mgłą substancji lotnych (głównie oparów wodnych i dwutlenku węgla), które opadają na powierzchnię w postaci szronu w trakcie długiej, mroźnej nocy.

Fundacja Sirta ustanowiła posterunek badawczy na Chohe, by badać obecne na planecie podziemne formy życia, które wykazują niezwykłą odporność na ekstremalne temperatury.

Najważniejsze informacje

Nazwa: Chohe
Lokalizacja: Hades Gamma – Cacus
Przynależność: Przestrzeń Systemów Przymierza

Odległość orbitalna: 3,7 j.a.
Okres orbitalny: 5,4 ziemskiego roku
Współczynnik Keplera: 1.737
Promień: 8000 km
Długość dnia: 54,5 ziemskiej godziny
Ciśnienie atmosferyczne: 0,00 atm
Temperatura na powierzchni: 11 °C
Grawitacja na powierzchni: 1,0 G
Masa: 1,562 mas Ziemi
Satelity: 2

Przydziały

Znajdź i uratuj

  • Pozyskanie: 10 000 kredytów

Właściwości

  • Albedo powierzchni obliczone z parametrów wynosi -1.48. Część może zostać zaokrąglona, ponieważ słońce z odległości jest raczej dyskiem, a nie punktem.
  • Żadna planeta w systemie nie może być starsza od gwiazdy, która w ciągu głównym F0 jest nie starsza niż 2,82 miliarda lat. Chohe jest dużą planetą, ciągle emitującą ciepło od swojego powstawania; w dodatku jej jądro musi być tak samo radioaktywne, jak Faringora. Obecność plutonu raczej nie pozwala datować wieku planety, bo mógł wytworzyć się na drodze naturalnej reakcji jak w Oklo w Gabonie.
  • Z powierzchni planety jest widoczny mały, kulisty i bez atmosfery księżyc; pokryty czerwonym pyłem żelaza i rdzy tak jak na Marsie lub na innej lodowo-metanowej Sednie. To jest złapane ciało niebiesie. Grafika jest identyczna do stosowanej w Klendagonie nad Presropem i prawdopodobne ma powierzchnię Marsa; nie może być traktowany jako księżyc na mapie.
Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Chohe
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.