Doriae | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Doriae

Opis

Doriae

Doriae to duża, gorąca planeta z trującą atmosferą zawierającą kwasowe tlenki azotu. Ponieważ planeta leży zbyt blisko gwiazdy Lusarn, by tlenki mogły ulec skropleniu i opaść na powierzchnię w formie deszczu, środowisko jest tu zbyt nieprzyjazne dla jakichkolwiek form życia poza bakteriami.

Najważniejsze informacje

Nazwa: Doriae
Lokalizacja: Mgławica Półksiężyc – Lusarn
Przynależność: Układy Terminusa

Odległość orbitalna: 2,48 j.a.
Okres orbitalny: 3 ziemskie lata
Współczynnik Keplera: 1.695
Promień: 8700 km
Długość dnia: 63 ziemskie godzin
Ciśnienie atmosferyczne: 1,17 atm
Temperatura na powierzchni: 204 °C
Grawitacja na powierzchni: 1,2 G
Masa: 2,216 masy Ziemi
Satelity: brak danych

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Doriae
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.