Erros | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Erros

Opis

Erros to turiańskie słowo oznaczające „platformę widokową” lub „przyjemny widok” – nie należy go mylić z pochodzącym z ludzkiej mitologii Erosem. Nazwa nawiązuje do niemal nieistniejącej atmosfery planety, która daje przelatującym w pobliżu sondom możliwość podziwiania szerokich panoram jej wulkanicznych gór. Cała planeta nabrała czerwonawej barwy od zawartych w glebie złóż hematytu. Łatwo dostępne złoża żelaza i miedzi ściągnęły tu natomiast drugorzędne konglomeraty wydobywcze turian i volusów.

Najważniejsze informacje

Nazwa: Erros
Lokalizacja: Pustkowie Minosa – Arrae
Przynależność: Zewnętrzna Przestrzeń Rady

Odległość orbitalna: 0,8 j.a.
Okres orbitalny: 0,7 ziemskiego roku
Współczynnik Keplera: 1.045
Promień: 7095 km
Długość dnia: 37,6 ziemskich godzin
Ciśnienie atmosferyczne: śladowe
Temperatura na powierzchni: 127 °C
Grawitacja na powierzchni: 1,33 G
Masa: 1,634 masy Ziemi
Satelity: brak danych

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Erros
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.