Euntanta | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Euntanta

Opis

Euntanta

Euntanta jest planetą o charakterze bardzo zbliżonym do Ziemi. Odległość obu planet od ich gwiazd macierzystych jest podobna. Choć Euntanta jest trochę większa od Ziemi, jej obniżona gęstość sprawia, że planety te mają podobną masę, ciśnienie atmosferyczne i poziom grawitacji. Na tym jednak kończą się podobieństwa, ponieważ Lusarn to gorąca gwiazda typu widmowego F, emitująca ośmiokrotnie więcej energii niż Słońce. Euntanta to wysuszone pustkowie, którego całe zapasy wody wyparowały już dawno do atmosfery, zawierającej głównie azot i dwutlenek węgla.

Na planecie znajduje się jedynie kilka baz wydobywczych, których załogi stale ukrywają się w podziemnych bunkrach. Nocą na powierzchnię wysyłane są zdalnie sterowane maszyny, które wykonują niezbędne prace i przeładowują towary.

Najważniejsze informacje

Nazwa: Euntanta
Lokalizacja: Mgławica Półksiężyc – Lusarn
Przynależność: Układy Terminusa

Odległość orbitalna: 1,04 j.a.
Okres orbitalny: 0,3 ziemskiego roku
Współczynnik Keplera: 12.498
Promień: 7740 km
Długość dnia: 24,2 ziemskiej godziny
Ciśnienie atmosferyczne: 0,98 atm
Temperatura na powierzchni: 415 °C
Grawitacja na powierzchni: 1,0 G
Masa: 1,462 masy Ziemi
Satelity: brak danych

Kolonia

Populacja: 230

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Euntanta
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.