Farnuri | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Farnuri

Opis

Farnuri

Farnuri posiada śladową atmosferę składającą się z dwutlenku węgla i helu. Powierzchnia składa się głównie z krzemionki poprzetykanej tlenkami żelaza, co wskazuje, że na planecie istniała atmosfera tlenowa. Biorąc pod uwagę stosunkowo młody wiek niebieskiej gwiazdy Kaspian i znaczącą studnię grawitacyjną Farnuri, zmiana atmosfery musiała nastąpić z zatrważającą prędkością, możliwe, że na wskutek jakiegoś kataklizmu. Wymagane są dalsze badania.

Najważniejsze informacje

Nazwa: Farnuri
Lokalizacja: Morze Rdzawe – Kaspian
Przynależność: Wewnętrzna Przestrzeń Rady

Odległość orbitalna: brak danych
Okres orbitalny: 352,3 ziemskiego roku
Współczynnik Keplera: brak danych
Promień: 8968 km
Długość dnia: 67,8 ziemskiej godziny
Ciśnienie atmosferyczne: 0,00 atm
Temperatura na powierzchni: -98 °C
Grawitacja na powierzchni: 1,2 G
Masa: 2,355 masy Ziemi
Satelity: brak danych

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Farnuri
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.