Impera | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Impera

Opis

Impera

Mała Impera to cieplarniana planeta helowo-argonowa (drugi z tych gazów jest pochodną rozpadu materiałów radioaktywnych), na której niegdyś znakomicie funkcjonował przemysł robowydobywczy. Jednak podobnie jak w całym układzie gwiezdnym, także tutaj pozostały już tylko złoża, których eksploatacja jest nieopłacalna.

Planetę nazwano na cześć Atrin Impery, „turiańskiego Machiavellego”, której ambitna filozofia polityczna doprowadziła ją do trwającej ponad dekadę regencji w kontrolującym wiele kontynentów Cesarstwie Nialin. Regentka zasłynęła powiązaniem poziomów obywatelskich z merytokracją zamiast z systemem kastowym, co znacząco wzmocniło jej władztwo. Przez kolejne stulecia praktyka ta była na zmianę stosowana i zarzucana, póki na stałe nie przywróciły jej wczesne turiańskie państwa narodowe.

Atakujący Żniwiarze w dużej mierze pominęli Imperę, wysyłając tylko niewielki oddział, mający za zadanie zniszczyć instalacje naukowe wokół planety.

Najważniejsze informacje

Nazwa: Impera
Lokalizacja: Małpia Grań – Trebia
Przynależność: Wewnętrzna Przestrzeń Cytadeli

Odległość orbitalna: 2,4 j.a.
Okres orbitalny: 3,7 ziemskiego roku
Współczynnik Keplera: 1.01
Promień: 1676 km
Długość dnia: 32,6 ziemskiej godziny
Ciśnienie atmosferyczne: 24,28 atm
Temperatura na powierzchni: 223 °C
Grawitacja na powierzchni: 0,1 G
Masa: 0,007 mas Ziemi
Satelity: brak danych

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Impera
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.