Ker | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Ker

Opis

Ker

Ker to odludna planeta o suchym i umiarkowanym klimacie. Nie rozwinęło się tu jednak zbyt wiele form życia na poziomie wyższym od mikroskopijnego. Temperatury i grawitacja na Kerze są podobne do ziemskich, co przyciąga na planetę batariańskich niewolników i kryminalistów. Budują tu kryjówki, nie mogąc sobie pozwolić na ukrywanie się w lepszych warunkach na innych planetach. Łagodna, azotowo-helowa atmosfera planety umożliwia wykonywanie zadań poza statkiem bez bardziej skomplikowanego wyposażenia niż maska tlenowa i ciepłe ubranie.

Wydobycie surowców i inne legalne przedsięwzięcia zdarzają się tu bardzo rzadko: skorupa planety zawiera śladowe ilości cennych metali, a produkuje natomiast ogromne złoża wapieni, kalcytu i gipsu.

BIULETYN PRZYMIERZA: W układzie Hekate wykryto obecność gethów. Wszelki ruch cywilny jest zabroniony.

Najważniejsze informacje

Nazwa: Ker
Lokalizacja: Nexus Hadesu – Hekate
Przynależność: Trawers Attykański

Odległość orbitalna: 2,2 j.a.
Okres orbitalny: 3,3 ziemskiego roku
Współczynnik Keplera: 0.978
Promień: 6420 km
Długość dnia: 61,7 ziemskiej godziny
Ciśnienie atmosferyczne: 1,2 atm
Temperatura na powierzchni: -4 °C
Grawitacja na powierzchni: 1,1 G
Masa: 1,106 masy Ziemi
Satelity: brak danych

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Ker
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.