Lymetis | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Lymetis

Opis

Lymetis

Lymetis to spustynniała, skalista planeta otoczona rzadką atmosferą złożoną z tlenku i dwutlenku węgla. Na jej powierzchni występuje zamrożona woda oraz okresowe zbiorniki wody w stanie ciekłym w pobliżu aktywnych wulkanicznie obszarów. Planeta dysponuje znacznymi zapasami zeolitów, wykorzystywanych przez asari do oczyszczania wody, produkcji detergentów oraz jako materiał osłonowy do utylizacji odpadów radioaktywnych. Sprzęt wydobywczy obsługują nadal mieszkańcy niewielkiej kolonii. Mimo trwającej wiele stuleci kolonizacji, asari bardzo umiarkowanie korzystają z Lymetis; planeta nie wykazuje żadnych oznak wyeksploatowania jej złóż surowcowych.

Najważniejsze informacje

Nazwa: Lymetis
Lokalizacja: Nimbus – Mesana
Przynależność: Zewnętrzna Przestrzeń Rady

Odległość orbitalna: 1,5 j.a.
Okres orbitalny: 2 ziemskie lat
Współczynnik Keplera: 0.844
Promień: 4109 km
Długość dnia: 63,6 ziemskiej godziny
Ciśnienie atmosferyczne: 0,17 atm
Temperatura na powierzchni: -59 °C
Grawitacja na powierzchni: 0,76 G
Masa: 0,313 masy Ziemi
Satelity: brak danych

Kolonia

Rasa zamieszkująca: Asari
Stolica: Irira
Rok założenia kolonii: 430 p.n.e.
Populacja: 12 550

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Lymetis
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.