Maidla | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Maidla

Opis

Maidla

Maidla to skalista planeta z lekką atmosferą składającą się z dwutlenku węgla i siarkowodoru. Powierzchnia jest gorąca i składa się głównie z magnezji ze złożami siarki. Ponad tuzin wulkanów wybucha obecnie na powierzchni.

Najważniejsze informacje

Nazwa: Maidla
Lokalizacja: Hades Gamma – Plutos
Przynależność: Przestrzeń Systemów Przymierza

Odległość orbitalna: 3,2 j.a.
Okres orbitalny: 3,3 ziemskiego roku
Współczynnik Keplera: 3.009
Promień: 6914 km
Długość dnia: 33,4 ziemskiego roku
Ciśnienie atmosferyczne: 0,48 atm
Temperatura na powierzchni: 497 °C
Grawitacja na powierzchni: 0,88 G
Masa: 1,026 mas Ziemi
Satelity: brak danych

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Maidla
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.