Niacal | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Niacal

Opis

Niacal

Niacal to bujnie porośnięta planeta z nadmiarem organizmów fotosyntetyzujących, w związku z czym stężenie tlenu w atmosferze jest tam większe niż na większości planet typu ziemskiego. Warunki te da się wytrzymać przez kilka godzin, lecz wkrótce pojawia się niebezpieczeństwo zatrucia tlenem. Ludność miejscowych kolonii asari radzi sobie za pomocą aparatów oddechowych i uszczelnianych budynków.

Gospodarka Niacal opiera się na agrobiznesie oraz biotechnologii. Z planety wywodzi się wiele modyfikowanych genetycznie roślin uprawnych.

Wiedząc, że plan ataku Żniwiarzy zakłada bombardowania miast przemysłowych i zniewolenie ośrodków populacji, żołnierze i ludność cywilna Niacal wycofali się do nieprzeniknionych dżungli porastających planetę. Naziemna wojna partyzancka może nie wystarczyć do wyparcia Żniwiarzy z planety, lecz okazała się dobrym sposobem, by unieruchomić przeciwnika i zmusić go do zużycia większej ilości środków przy znikomych korzyściach.

Najważniejsze informacje

Nazwa: Niacal
Lokalizacja: Mgławica Ateny – Orisoni
Przynależność: Zewnętrzna Przestrzeń Rady

Odległość orbitalna: 1,9 j.a.
Okres orbitalny: 2,6 ziemskiego roku
Współczynnik Keplera: 1.015
Promień: 11 397 km
Długość dnia: 35,3 ziemskiej godziny
Ciśnienie atmosferyczne: 2,99 atm
Temperatura na powierzchni: 54 °C
Grawitacja na powierzchni: 1,27 G
Masa: 4,025 masy Ziemi
Satelity: brak danych

Kolonia

Rasa zamieszkująca: Asari
Stolica: Aurolis
Rok założenia kolonii: 177 n.e.
Populacja (na powierzchni): 7 300 000 (dane szacunkowe sprzed inwazji)

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Niacal
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.