Quarem | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Quarem

Opis

Quarem

Quarem to niezwykle gorąca planeta, znajdująca się w niedużej odległości od gwiazdy macierzystej. W najwcześniejszych okresach geologicznych była bombardowana przez komety i asteroidy. Po ustabilizowaniu się układu słonecznego częstotliwość tych wydarzeń malała, aż wreszcie planeta stała się geologicznie nieaktywna. Ze względu na obecność azotu i helu, które sprawiają, że Quarem charakteryzuje się dużą gęstością, atmosfera planety jest niezwykle gruba. Niestety, złoża metali znajdują się głęboko pod skorupą, co uniemożliwia wydobycie.

Najważniejsze informacje

Nazwa: Quarem
Lokalizacja: Mgławica Klepsydra – Faryar
Przynależność: Układy Terminusa

Odległość orbitalna: 0,2 j.a.
Okres orbitalny: 0,1 ziemskiego roku
Współczynnik Keplera: 0.8
Promień: 3137 km
Długość dnia: 53,1 ziemskiej godziny
Ciśnienie atmosferyczne: 2,22 atm
Temperatura na powierzchni: 585 °C
Grawitacja na powierzchni: 3,5 G
Masa: 0,84 masy Ziemi
Satelity: brak danych

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Quarem
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.