Shastessia | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Shastessia

Opis

Shastessia

Wodorowo-helowy gazowy olbrzym Shastessia to planeta bliźniacza względem swojego większego sąsiada, Medokos – i to pod kilkoma względami. Obie planety nazwano na cześć na poły mitologicznych bliźniąt asari, które w zamierzchłej przeszłości władały sąsiadującymi miastami-państwami i przez całe życie toczyły dialog mający wskazać najlepszą formę rządów. Według legendy Shastessia zmarła, zanim udało się urzeczywistnić jej wizję demokratycznej republiki; sprawę podjęła wtedy jej siostra, Medokos, która poświęciła osobistą władzę, żeby dać wszystkim wolnym posiadaczom ziemskim w swoim mieście prawo głosu. Historycy wątpią w czysto altruistyczne podłoże zmian – wskazując na bunty obywateli domagających się politycznej reprezentacji – ale sytuację tę uznaje się za krok w kierunku współczesnych rządów asari.

Najważniejsze informacje

Nazwa: Shastessia
Lokalizacja: Nimbus – Mesana
Przynależność: Zewnętrzna Przestrzeń Rady

Odległość orbitalna: 5,7 j.a.
Okres orbitalny: 15,2 ziemskiego roku
Współczynnik Keplera: 0.802
Promień: 57 700 km
Długość dnia: 12 ziemskich godzin
Ciśnienie atmosferyczne: brak danych
Temperatura na powierzchni: brak danych
Grawitacja na powierzchni: brak danych
Masa: brak danych
Satelity: brak danych

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Shastessia
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.