Thissioni | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Thissioni

Opis

Thissioni

Powierzchnię Thissioni stanowi wapienna pustynia poprzecinana złożami sodu. Na uwagę zasługują tylko puste kaldery rozrzucone wokół linii uskoku, sugerujące, że aktywność geologiczna planety była kiedyś większa. Choć średnie temperatury niemal mieszczą się w zakresie zdatnym do zamieszkania, Thissioni nie zachowała ochronnej atmosfery, w związku z czym jest planetą trzeciego rzędu z niewielkimi szansami na przystosowanie do kolonizacji.

Najważniejsze informacje

Nazwa: Thissioni
Lokalizacja: Mgławica Ateny – Orisoni
Przynależność: Zewnętrzna Przestrzeń Rady

Odległość orbitalna: 1 j.a.
Okres orbitalny: 1 ziemski rok
Współczynnik Keplera: 1
Promień: 6039 km
Długość dnia: 46,9 ziemskiej godziny
Ciśnienie atmosferyczne: śladowe
Temperatura na powierzchni: 55 °C
Grawitacja na powierzchni: 0,95 G
Masa: 0,845 masy Ziemi
Satelity: brak danych

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Thissioni
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.