Tosal Nym | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Tosal Nym

Opis

Tosal Nym

Tosal Nym, świat, na którym rozegrała się tragedia analogiczna do tej z planety Afras, był rzadkim klejnotem: drugą planetą-ogrodem w tej samej strefie życia, co jej siostra. Skamieliny znalezione na Tosal Nym wskazują, że z dwóch bliźniaczych światów to on był tym młodszym; bujnie rozwijały się tu morskie bezkręgowce. Jednak kratery podobne do tych z planety Afras spowodowały powstanie obłoków pyłu, które zabiły 99% tutejszych organizmów żywych. Równe rozmieszczenie kraterów wskazuje na skoordynowany, równoczesny atak z różnych punktów wokół planety, a nie na zderzenie z asteroidą czy wybuch superwulkanu.

Najważniejsze informacje

Nazwa: Tosal Nym
Lokalizacja: Otchłań Dzierzby – Urla Rast
Przynależność: Trawers Attykański

Odległość orbitalna: 2,1 j.a.
Okres orbitalny: 3 ziemskie lata
Współczynnik Keplera: 1.029
Promień: 6930 km
Długość dnia: 19,8 ziemskich godzin
Ciśnienie atmosferyczne: 1,86 atm
Temperatura na powierzchni: 18 °C
Grawitacja na powierzchni: 1,3 G
Masa: 1,523 masy Ziemi
Satelity: brak danych

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Tosal_Nym
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.