Trategos | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Trategos

Opis

Trategos

Nie licząc mórz przyrównikowych, cała planeta skuta jest lodem. Ma najzimniejsze zimy ze wszystkich kolonii asari, przez co znajduje się blisko drugiej kategorii pod względem zdatności do kolonizacji. Koloniści z planety Trategos to twardzi ludzie, którzy korzystają z zimy, by sprawdzić, czy nowoprzybyli mają cechy do przetrwania na tym świecie.

Koloniści prowadzą ze Żniwiarzami wojnę partyzancką. Ich największym zasobem są pojazdy podwodne, które, pływając pod lodem, maskują swoje sygnatury ciepła. Niestety, pojazdy te okazały się słabymi narzędziami do odbierania Żniwiarzom centrów populacji, więc na razie koloniści muszą się zadowolić akcjami dywersyjnymi, którymi dręczą swoich syntetycznych oprawców.

Najważniejsze informacje

Nazwa: Trategos
Lokalizacja: Nimbus – Pelion
Przynależność: Zewnętrzna Przestrzeń Rady

Odległość orbitalna: 2,3 j.a.
Okres orbitalny: 3,5 ziemskiego roku
Współczynnik Keplera: 0.993
Promień: 7682 km
Długość dnia: 29,7 ziemskiej godziny
Ciśnienie atmosferyczne: 0,76 atm
Temperatura na powierzchni: -42 °C
Grawitacja na powierzchni: 0,95 G
Masa: 1,368 masy Ziemi
Satelity: brak danych

Kolonia

Rasa zamieszkująca: Asari

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Trategos
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.