Zanethu | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Zanethu

Opis

Zanethu

Uważane za świat poogrodowy Zanethu kryje w swych skałach osadowych duże złoża węglanu wapnia. To sugeruje, że kiedyś mogły tu występować płyty tektoniczne, a nawet organizmy roślinne. Wirujące tumany pyłu i śniegu pojawiły się później i zablokowały dopływ światła słonecznego, co doprowadziło do masowej zagłady. Grawitacja i temperatura na powierzchni jest odpowiednia dla większości gatunków inteligentnych.

Najważniejsze informacje

Nazwa: Zanethu
Lokalizacja: Mgławica Klepsydra – Ploitari
Przynależność: Układy Terminusa

Odległość orbitalna: 1,9 j.a.
Okres orbitalny: 2,6 ziemskiego roku
Współczynnik Keplera: 1.015
Promień: 6619 km
Długość dnia: 53,6 ziemskich godzin
Ciśnienie atmosferyczne: 0,38 atm
Temperatura na powierzchni: -16 °C
Grawitacja na powierzchni: 1,2 G
Masa: 1,283 masy Ziemi
Satelity: brak danych

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Zanethu
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.