Zeona | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Zeona

Opis

Cienka atmosfera Zeony składa się z dwu- i trójtlenku siarki, wytworzonych w wyniku wulkanicznego uwalniania gazów. W atmosferze wykryto śladowe ilości pary wodnej, choć w ciągu ostatnich pięciu stuleci ilość cząsteczek wody spadła o 4%.

Choć planeta nie nadaje się do zamieszkania przez żaden z przemierzających przestrzeń gatunków, wokół licznych jam wulkanicznych zamieszkują rozmaite bakterie odżywiające się siarką. Co ciekawe, bakterie te wykazują podobieństwo genetyczne z formami życia na Illium, co może świadczyć o „panspermicznym” rozprzestrzenianiu się mikrobów na powierzchniach asteroidów lub przypadkowym skażeniu pierwotnego środowiska przez nieostrożnych podróżników

Najważniejsze informacje

Nazwa: Zeona
Lokalizacja: Pogranicze Ismaru – Elysta
Przynależność: Trawers Attykański

Odległość orbitalna: 0,64 j.a.
Okres orbitalny: 0,6 ziemskiego roku
Współczynnik Keplera: 0.728
Promień: 4734 km
Długość dnia: 49,6 ziemskiej godziny
Ciśnienie atmosferyczne: 0,55 atm
Temperatura na powierzchni: 68 °C
Grawitacja na powierzchni: 0,32 G
Masa: 0,312 masy Ziemi
Satelity: brak danych

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Zeona
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.