Bres | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Bres

Bres

Opis

Mass Effect 2

Bres należy do Pasa Fomor. Jest karłowatą planetą pozbawioną atmosfery. Ma jednak bogate złoża litu, który stanowi kluczowy składnik chłodnic statków kosmicznych i broni ręcznej. Kaleston prowadzi tu szeroko zakrojone zrobotyzowane działania wydobywcze.

Mass Effect 3

Bres należy do Pasa Fomor. Jest karłowatą planetą pozbawioną atmosfery. Ma jednak bogate złoża litu, który stanowi kluczowy składnik chłodnic statków kosmicznych i broni ręcznej. Kaleston prowadził tu szeroko zakrojone zrobotyzowane działania wydobywcze, jednak górnicy szybko opuścili teren, gdy dowiedzieli się, że są obiektem zainteresowań Żniwiarzy.

Najważniejsze informacje

Nazwa: Bres
Lokalizacja: Rozpadlina Kalestona – Balor
Przynależność: Układy Terminusa

Odległość orbitalna: 2,9 j.a.
Okres orbitalny: 4,9 ziemskiego roku
Współczynnik Keplera: 1.016
Promień: 975 km
Długość dnia: 23,3 ziemskiej godziny
Ciśnienie atmosferyczne: brak
Temperatura na powierzchni: -146 °C
Grawitacja na powierzchni: 0,173 G
Masa: 0,004 masy Ziemi
Satelity: brak danych

Ciekawostki

  • Bres mógł zostać nazwany na cześć mitycznego irlandzkiego króla, Bresa, a Pas Fomor mógł zostać nazwany od legendarnej irlandzkiej rasy Fomorian.
Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Bres
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.