Etamis | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Etamis

Etamis

Opis

Etamis jest „superziemią” większą o jedną trzecią od Ziemi. Etap rozwoju życia ma już za sobą, na co wskazują wyraźne ślady ataku z kosmosu. Pozbawione obecnie wody wybrzeża dawnych oceanów poznaczone są kraterami, których regularność może być wynikiem jedynie zmasowanych bombardowań bronią kinetyczną pancerników. W niewyjaśnionych okolicznościach planeta utraciła większość atmosfery. Archeologowie nie odkryli zbyt wiele. Najwyraźniej wszystkie zasiedlone obszary zostały dotknięte globalnym bombardowaniem. Nieliczne znalezione pozostałości sugerują, że ok. 20-40 milionów lat temu planeta była siedliskiem zaawansowanej, latającej w kosmos kultury. Ze względu na odległość w czasie niemożliwe jest oszacowanie poziomu populacji ani odgadnięcie, czy była to ojczysta planeta, czy też kolonia owego gatunku.

Najważniejsze informacje

Nazwa: Etamis
Lokalizacja: Hawking Eta – Schwarzschild
Przynależność: Trawers Attykański

Odległość orbitalna: 1,35 j.a.
Okres orbitalny: 1,6 ziemskiego roku
Współczynnik Keplera: 0.961
Promień: 9577 km
Długość dnia: 51,6 ziemskiego dnia
Ciśnienie atmosferyczne: 0,2 atm
Temperatura na powierzchni: -49,6 °C
Grawitacja na powierzchni: 3,4 G
Masa: 7,609 masy Ziemi
Satelity: brak danych

Ciekawostki

  • Żniwiarze atakują Drogę Mleczną co pięćdziesiątą tysięcy lat i niszczą najbardziej zaawansowane cywilizacje w danym czasie. Jeśli Etamizjanie byli jednym z galaktycznych cywilizacji zniszczonych przez Żniwiarzy, to zdarzenie miało miejsce około 400 do 800 cykli temu.
  • Stworzenie Wielkiego Rowu na Klendagonie w systemie Century zbiega się z teoretycznie z okresem czasu cywilizacji na Etamis.
Żródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Etamis
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.