Elaaden | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Elaaden

Opis

Niezdatna do życia

Mimo że Elaaden to sucha i gorąca planeta poznaczona wieloma lejami krasowymi, panują na niej warunki zdatne do życia, ale nie są idealne. Na Elaaden znajduje się niedawno założona krogańska kolonia o nazwie Nowa Tuchanka do spółki ze strukturami wyglądającymi na opuszczone kopalnie, a także nieliczne posterunki i obozowiska.

Zdatna do życia

Na gorącej Elaaden ze wzrastającym poziomem wilgoci znajduje się placówka Nowa Tuchanka, będąca przedsięwzięciem Inicjatywy i kolonii krogan (założyciele: Nakmor Gorda, Ryder; zarządca: burmistrz Kariste Archana).

Najważniejsze informacje

Nazwa: Elaaden
Lokalizacja: Gromada Helejusa – Zaubray – Trzecia planeta

Odległość orbitalna: 32,8 j.a.
Okres orbitalny: 44,4 roku
Współczynnik Keplera: 17.9
Promień: 6168 km
Długość dnia: brak danych
Ciśnienie atmosferyczne: 0,89 atm
Temperatura na powierzchni: 52-99 °C
Grawitacja na powierzchni: brak danych
Masa: brak danych
Satelity: 1

Kolonia

Rasa zamieszkująca: kroganie
Stolica: Nowa Tuchanka
Rok założenia kolonii: 2818
Liczba mieszkańców: > 700

Kodeks Galaktyczny

Elaaden to upalny, pustynny księżyc gazowego olbrzyma. Na mapach Inicjatywy oznaczony jako Habitat 2, był uznawany za „złoty świat” pomimo surowych warunków ze względu na ogromne bogactwa mineralne. Efekty pływowe wywołują erupcje krzemianu sodu z jądra księżyca, w wyniku których na powierzchni osiada niezwykle czysty piasek krzemowy nieoceniony przy produkcji wydajnego sprzętu komputerowego.

Badania z orbity wskazują, że wbrew przewidywaniom atmosfera Elaaden jest niemal całkowicie pozbawiona pary wodnej, przez co długoterminowe osadnictwo czy prace górnicze wydają się wykluczone. Mieszkańcy księżyca każdego dnia walczą o przetrwanie. Zdolni do przeżycia w warunkach oznaczających dla większości istot organicznych śmierć w ciągu kilku dni, Kroganie, którzy opuścili Nexus, założyli na Elaaden kolonię i zaciekle bronią swojej suwerenności. Nexus zaleca podróżującym unikanie Elaaden w miarę możliwości.

Otrzymawszy cenny rdzeń napędu Porzuconych, krogańska kolonia Nowa Tuchanka zawarła sojusz z Inicjatywą. Wspólne przywództwo sprawują Gorda oraz przedstawicielka Inicjatywy, Kariste Archana. Nexus tworzy zespół negocjacyjny w celu rozpoczęcia eksploatacji znajdujących się na Elaaden minerałów i wody. Brak danych co do negocjatorów ze strony krogańskiej.

Uruchomienie krypty Porzuconych spowodowało zwiększenie ilości cząstek tworzących chmury w atmosferze Elaaden. Choć księżyc jest wciąż potwornie gorący, pojawiło się znacznie więcej wilgoci, co zwiększyło wilgotność i prawdopodobieństwo opadów deszczu. Naukowcy z Nexusa doradzają mieszkańcom Elaaden, niegdyś cierpiącym na brak wody na przygotowanie się na gwałtowne ulewy.

Ciekawe miejsca

Nazwa Opis Powiązane misje
Gehenna Valley
Hell’s Promise
Languish
Nowa Tuchanka Prosperująca kolonia założona przez krogan z Nexusa, rządzona przez
Watażkę Nakmor Gordę.

Misery

Można tu znaleźć Noclegownię, schronienie wykorzystywane przez złomiarzy i gangi, którzy wędrują pustyniami Elaaden.

Paradise Sands

Pustynia usiana głębokimi lejami. Położenie Raju.

Morze Ataraxii

Raj

Niewielki punkt handlowy i dostawcy praktycznie całej wody na Elaaden.
Zarządzana przez Anneę.

Złoża minerałów

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Elaaden
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.