H-276 | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

H-276

Opis

Mimo że odległa i mroźna, H-276 cieszy się sporym zainteresowaniem z powodu fosgenu, znajdującego się w jej gęstej, chlorowej atmosferze. Obecność tego gazu mogła stworzyć warunki do powstania prymitywnych form życia opartych na związkach chloru. Jednakże to tylko hipoteza, gdyż do tej pory nie przeprowadzono szczegółowych badań planety.

Najważniejsze informacje

Nazwa: H-276
Lokalizacja: Gromada Helejosa – Pyteasz – Czwarta planeta

Odległość orbitalna: 27,8 j.a.
Okres orbitalny: 164,6 roku
Współczynnik Keplera: 0.793
Promień: 7185 km
Długość dnia: [brak danych]
Ciśnienie atmosferyczne: 11,13 atm
Temperatura na powierzchni: -77 °C
Grawitacja na powierzchni: [brak danych]
Masa: [brak danych]
Satelity: [brak danych]

Anomalia

Satelita

DANE:
Identyfikator satelity: Nexus 0900-G
Odczyty energii: 84%
Raport o stanie systemu: bazy danych gotowe do pobrania
Stan: aktywny

ANALIZA:
Naukowy satelita monitorujący, wystrzelony przez pierwsze ekipy badawcze wysłane na Eos. Jego misja została przerwana, gdy początkowe próby skolonizowania Eos zakończyły się fiaskiem. Od tego czasu satelita zgromadził cenne dane na temat H-276.

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/H-276
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.