Mylasi | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Mylasi

Opis

Mylasi

Mylasi to krzemionkowa asteroida z dużą zawartością oliwinów i piroksenów. Kolonizujące Chalkhos asari założyły tu kilka habitatów mających nadzorować wielki projekt, zakładający dostarczenie na planetę pomniejszych asteroid, a następnie wykorzystanie ich oliwinów do sekwestracji planetarnego dwutlenku węgla. Podobnie jak wiele innych projektów asari, również i ten miał trwać całe dekady lub stulecia, zanim wywarłby jakiś mierzalny wpływ na klimat planety.

Miejscowa stacja została zbombardowana przez Żniwiarzy. Nie wiadomo, jaki wpływ wywarło to na spoistość asteroidy, która jednak nie wydaje się rozpadać.

Najważniejsze informacje

Nazwa: Mylasi
Lokalizacja: Kołyska Sigurda – Mil
Przynależność: Układy Terminusa

Odległość orbitalna: 2,3 j.a.
Okres orbitalny: 3,5 ziemskiego roku
Współczynnik Keplera: brak danych
Promień: 571 km
Długość dnia: 61,9 ziemskich godzin
Ciśnienie atmosferyczne: śladowe
Temperatura na powierzchni: -59 °C
Grawitacja na powierzchni: 0,07 G
Masa: 0,001 masy Ziemi
Satelity: brak danych

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Mylasi
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.