Marynarka Przymierza | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Marynarka Przymierza

Marynarka Przymierza jest gałęzią wojsk Systemów Przymierza odpowiedzialną za prowadzenie operacji wojskowych. Żołnierze Przymierza, gałąź wojsk lądowych Przymierza, są wyspecjalizowanymi oddziałami Marynarki.

Marynarka Przymierza to jedna z większych sił wojskowych w przestrzeni Cytadeli, rywalizująca z turianami. Jej dzielność wojskowa przyciągnęła uwagę Rady Cytadeli. Chociaż Rada jest zaniepokojona możliwym wynikiem kolejnej wojny między ludźmi i turianami, są również chętni, aby wykorzystać potencjał utrzymywania pokoju przez Marynarkę Przymierza, zwłaszcza w niestabilnych regionach, takich jak Pogranicze Skylliańskie i Trawers Attykański.

Doktryna i budowa

Marynarką nazywane są kosmiczne siły bojowe, które mają za zadanie ochronę ludzkich koloni, stacji kosmicznych i przekaźników masy. Podczas, gdy stacje Marynarki korzystają tylko symboliczne z garnizonów, by strzec kolonii Przymierza, jej siła skupia się na potężnych flotach stacjonujących w splocie najważniejszych przekaźników masy, które mogą szybko zareagować na każdy potencjalny atak na kolonię.

Marynarka Przymierza posiada ponad 200 statków, już od Wojny Pierwszego Kontaktu w 2157 n.e., w tym kilka pancerników, i dzieli się na co najmniej dwie floty. Przed 2186 n.e. i początkiem Wojny ze Żniwiarzami, posiadała dziewięć pancerników i był podzielona na co najmniej osiem flot. Floty Przymierza są podzielone na wiele flotylli, z których każda obejmuje krążownik i 4-6 fregat. Poszczególne statki wahają się znacznie w wielkości i sile ognia, wahają się od stu metrowych fregat do prawie kilometrowych pancerników. Jednostki floty są również wspierane przez myśliwce i dedykowane przechwytywacze wysyłane z krążowników, pancerników i lotniskowców. Lotniskowce myśliwców, statki wielkości pancerników, które posiadają ogromne hangary, przechowując myśliwce, które są ich głównym uzbrojeniem, są wyraźnie tworem ludzkiej innowacyjności.

Po Bitwie o Cytadelę w 2183, admirał Steven Hackett jest nominowany na głowę Marynarki Przymierza.

Floty

Pierwsza Flota

Pierwsza Flota jest największą w Marynarce Przymierza. Stacjonująca w okolicach Stacji Arkturus, Pierwsza Flota strzeże przekaźnik masy łączący system Układu Słonecznego i służy za reakcyjną siłę w stanie odpowiedzieć na jakimkolwiek atak w jednej z trzech różnych gromad.

Podczas inwazji Żniwiarzy w 2186, Pierwsza Flota stacjonuje w pobliżu Przekaźnika Charon. Do czasu zarządzenia odwrotu przez admirała Hacketta, flota została osłabiona o połowę. Admirał dowodząca Ines Lindholm podjęła bolesną decyzję o wykorzystaniu 1/10 floty pozostałych statków jako krycia tak, by reszta mogła uciec. Jej ryzyko się opłaciło, ponieważ mocno kulejąca Pierwsza Flota skorzystała w szybkim tempie z przekaźnika masy z resztą sił Przymierza „w biegu”.

Pierwsza Flota jest dostępna jako Zasób wojenny w Mass Effect 3.

Druga Flota

Dowodzona przez admirała Kastanie Dreschera podczas Wojny Pierwszego Kontaktu w 2157 r., Druga Flota była odpowiedzialna za wyzwolenie Shanxi spod okupacji turian. Część Drugiej Floty składała się ze sprzętu i wolontariuszy z Elizjum.

Podczas inwazji Żniwiarzy w 2186, Druga Flota pomagała bronić Stacji Arkturus. Admirał Hackett jest ostatecznie zmuszony poświęcić całą flotę, by dać Trzeciej i Piątej Flocie szansę na ucieczkę.

Trzecia Flota

Stacjonująca na Stacji Arkturus, Trzecia Flota jest kierowana przez admirała Nitesha Singha. Kiedy Żniwiarze przybyli w pobliże stacji w 2186, Singh wyciągnął już swój okręt dowodzenia, SSV Logan, z powrotem do idealnej pozycji do ostrzału z jego dział akceleratora masy. Działom pancernika udało się spowolnić niszczyciela, zanim mógł zniszczyć Trzecią Flotę, ale Singh został zmuszony do wycofania się w obliczu przytłaczającej siły Żniwiarzy.

Trzecia Flota jest dostępna jako Zasób wojenny w Mass Effect 3.

Czwarta Flota

Czwarta Flota stacjonowała w pobliżu Ziemi, w czasie inwazji Żniwiarzy w 2186. Otrzymała kilka minut wcześniej ostrzeżenie o wyjściu Żniwiarzy z Przekaźnika Charon, którzy rozpoczęli walkę z Pierwszą Flotą, ale została zniszczona.

Piąta Flota

Piąta Flota jest znana również jako Flota Arkturusa, gdyż cała stacjonuje na Stacji Arkturus. Admirał Hackett jest jej obecnym oficerem dowodzącym i często przekazuje misje komandorowi Shepardowi dla Przymierza. Po Bitwie pod Cytadelę, Piąta Flota zostaje nagrodzona Palladową Gwiazdą przez Radę Cytadeli za udział w tej kluczowej bitwie.

Podczas inwazji Żniwiarzy w 2186, Piąta Flota pomaga bronić Stacji Arkturus. Kiedy zostaje przytłoczona przez siły Żniwiarzy, admirał Hackett poświęca Drugą Flotę, by pozwolić Trzeciej i Piątej Flocie uciec.

Piąta Flota jest dostępna jako Zasób wojenny w Mass Effect 3.

63. flotylla zwiadowcza

63. flotylla zwiadowcza stanowi część Piątej Floty pod dowództwem kontradmirała Michajłowicza. Normandia początkowo miała być przypisana do tej flotylli, dopóki nie została przekazana pod dowództwo komandora Sheparda ścigającego Sarena Arteriusa.

Jeżeli Rada Cytadeli nie została uratowana w Bitwie o Cytadelę w 2183, 63. flota cierpi na najmniejsze straty ze wszelkich flotylli Przymierza, zapewniając jednocześnie krytyczne wsparcie lotniskowcom i pancernikom Piątej Floty. Michajłowicz jest promowany na admirała po bitwie i dostaje rozkaz odbudowy i modernizacji swoich statków.

Szósta Flota

Szósta Flota stacjonowała w pobliżu Terra Novy w czasie inwazji Żniwiarzy w 2186. Zamiast zostać bezpośrednio zaangażowaną w walkę, Żniwiarze ominęli Szóstą Flotę w całości w drodze na Ziemię. Ich ostatni rozkaz od admirała Hacketta było unikać bezpośredniego kontaktu i czekać w pogotowiu.

Szósta Flota jest dostępna jako Zasób wojenny w Mass Effect 3.

Siódma Flota

Siódma Flota stacjonowała w pobliżu Eden Prime w czasie inwazji Żniwiarzy w 2186. Zamiast bezpośrednio zaangażować się w walkę, Żniwiarze ominęli Siódmą Flotę w całości w drodze na Ziemię.

Ósma Flota

Ósma Flota nie była w stanie zatrzymać postępów Żniwiarzy w 2186 i próbowała się przegrupować na tajnej stacji Przymierza orbitującej wokół Ontaromu, ale została zaatakowana przez siły Żniwiarzy. Statki floty, które przetrwały – nękają teraz flotę Żniwiarzy, dając wsparcie kolonistom uciekającym z obszaru i broniąc strategicznej centrali komunikacyjnej na powierzchni planety.

Naziemne oddziały piechoty

2. liniowa dywizja

2. liniowa dywizja była garnizonem służącym na Eden Prime. Składała się z dwóch brygad piechoty morskiej, 212 i 232. Ze względu na kwestie bezpieczeństwa zaangażowanych, garnizon został powołany, aby pomóc, gdy został znaleziony Proteański nadajnik, ponieważ frakcje z Układów Terminusa mogły zaryzykować atakiem na Eden Prime i zdobyć nadajnik. 212 strzegł wykopalisk podczas, gdy 232 został przydzielony do obozu naukowców.

Praktycznie cała dywizja została wybita co do nogi, gdy zbuntowane Widmo, Saren Arterius i jego armia gethów zaatakowała kolonię bez ostrzeżenia. Kilku żołnierzy przeżyło atak.

10. liniowa dywizja

10. dywizja graniczna jest dywizją morską Systemów Przymierza. 3. Brygada, 14. Regimentu Piechoty jest obecnie przydzielona do posterunku nasłuchowego na Nepmos, monitorując aktywność piratów.

  • Znani członkowie:
    • Pierwsza porucznik Durand

103. dywizja

103. dywizja piechoty morskiej to największa grupa żołnierzy sił specjalnych na Ziemi. Oficerowie służący podczas słynnych bitew – choćby Skylliańskiego Blitzu czy Wojny Pierwszego Kontaktu – prowadzą ciężkie ćwiczenia w różnych środowiskach, twierdząc, że marines muszą być gotowi do atakowania w każdych okolicznościach, na każdej planecie.

103. dywizja piechoty morskiej jest dostępna jako Zasób wojenny w Mass Effect 3.

Statki Przymierza

Statki Przymierza mają specyficzne sposoby ich nazewnictwa. Pancerniki są nazywane od gór na Ziemi; krążowniki – od miast; fregaty – od wielkich bitew w historii ludzkości; a lotniskowce – po wielkich przywódcach, artystach i intelektualistach w dziejach ludzkości. Nazwa „SSV” jest nadawana okrętom Przymierza i jest skrótem od „Systems Alliance Space Vessel (Statek kosmiczny Systemów Przymierza)”.

Pancerniki

Przymierze ma obecnie na służbie dwie klasy pancerników, starszej klasy Everest i nowszej klasy Kilimandżaro. Klasa Everest jest pancernikiem 888 metrowym z główną bronią zdolną do przyspieszenia pocisku 20 kg do 1,3% prędkości światła (4025 km/s) o wydajnej energii kinetycznej będącej odpowiednikiem 38 kiloton trotylu. Pancernik klasy Kilimandżaro jest uzbrojony w 156 dział akceleratorów masy na burcie, 78 po każdej stronie. Działa na każdej z burt zajmują 40% szerokości statku.

Nazwa Klasa Nazwany od Uwagi
SSV Aconcagua Kilimandżaro Góry Aconcagua W budowie w 2183, ukończony w 2185.
SSV Elbrus Everest Góry Elbrus
SSV Everest Everest Mount Everest Lider w swojej klasie. Ten pancernik jest przydzielony przez Systemy Przymierza do obserwacji rozmieszczonego lustra słonecznego przez Hegemonię Batarian w 2185.
SSV Fudżi Everest Góry Fudżi
SSV Kilimandżaro Kilimandżaro Góry Kilimandżaro Lider w swojej klasie. Jeśli Shepard ma pochodzenie Przestrzeń, Hannah Shepard, matka komandora, to oficer na statku w 2183.
SSV Logan Kilimandżaro Góry Logan Okręt flagowy Trzeciej Floty w 2186. Wykonany po 2185 i ukończony w 2186. Dowodzony przez admirała Nitesha Singha.
SSV Orizaba Kilimandżaro Góry Pico de Orizaba Okręt flagowy Piątej Floty w 2185. Wykonany po 2183 i ukończony w 2185. Jeśli Shepard ma pochodzenie Przestrzeń, Hannah Shepard jest kapitanem tego statku w 2185.
SSV Shasta Kilimandżaro Góry Shasta W 2186, jeśli Shepard nie pozwolił/a Dianie Allers być na Normandii SR-2, osadza się na SSV Shasta. Statek jest następnie zniszczony podczas bitwy w Mgławicy Końskiego Łba.
SSV Tai Shan Kilimandżaro Góry Tai Shan

Krążowniki

Posiadają większą siłę ognia i obronę niż fregaty i mają większą prędkość przelotową i zwrotność niż pancerniki; krążowniki są standardową jednostką bojową, możliwą do spotkania z dala od dużych baz marynarki – stanowią trzon floty. Krążowniki przewodzą „Wilczym stadom” flotylli w małych zaangażowaniach w walkę i spełniają rolę pomocniczą dla pancerników floty, podczas walki na pełną skalę.

Nazwa Klasa Nazwany od Uwagi
SSV Budapeszt (nieznana) miast Budapeszt Konfrontacja z siłami batarian w systemie Bahak w 2186.
SSV Dżakarta (nieznana) miasta Dżakarta Przydzielony do Piątej Floty w 2183. Uczestnik Bitwy o Cytadelę (2183).
SSV Emden (nieznana) miasta Emden Przydzielony do Piątej Floty w 2183. Uczestnik Bitwy o Cytadelę (2183).
SSV Genewa Genewa miasta Genewa Lider w swojej klasie. Antymateria statku skradziona w 2165 przez agentów Cerberusa.
SSV Hajdarabad (nieznana) miasta Hajdarabad Zniszczył batariańską fregatę Tunerron nad Alsagesem w 2160.
SSV Kair (nieznana) miasta Kair Przydzielony do Piątej Floty w 2183. Uczestnik Bitwy o Cytadelę (2183).
SSV Kapsztad (nieznana) miasta Kapsztad Przydzielony do Piątej Floty w 2183. Uczestnik Bitwy o Cytadelę (2183).
SSV Londyn Genewa miasta Londyn Wycofany ze służby przed 2186.
SSV Madryt (nieznana) miasta Madryt Przydzielony do Piątej Floty w 2183. Uczestnik Bitwy o Cytadelę (2183).
SSV Manila (nieznana) miasta Manila Przypisane do patrolowania Israfil w 2184.
SSV Nairobi (nieznana) miasta Nairobi Przydzielony do Trzeciej Floty w 2183. Nigdy nie widziany w walce.
SSV Nowe Delhi (nieznana) miasta Nowe Delhi Dowodzony przez kapitana Eisennhorna w 2156. Transportował Jona Grissoma do Arkturusa (2156).
SSV Perugia (nieznana) miasta Perugia Przydzielony do Piątej Floty w 2183. Uczestnik Bitwy o Cytadelę (2183). Były statek Kennetha Donnelly’ego i Gabrielli Daniels.
SSV Seul (nieznana) miasta Seul Przydzielony do Piątej Floty w 2183. Uczestnik Bitwy o Cytadelę (2183).
SSV Szanghaj (nieznana) miasta Szanghaj Z wysokim ryzykiem ewakuował wszystkich kolonistów Uqbar przed przybyciem Żniwiarze w 2186.
SSV Shenyang (nieznana) miasta Shenyang Przydzielony do Piątej Floty w 2183. Uczestnik Bitwy o Cytadelę (2183).
SSV Tokio (nieznana) miasta Tokio Były statek Inżyniera Adamsa. Dawniej pod dowództwem Davida Andersona.
SSV Warszawa (nieznana) miasta Warszawa Przydzielony do Piątej Floty w 2183. Uczestnik Bitwy o Cytadelę (2183).

Fregaty

Fregaty to lekkie statki eskortowe i zwiadowcze wyposażone w osłony wspierające – rozbudowane wieżyczki obronne GARDIAN, które zapewniają okrętom flagowym osłonę przeciw myśliwcom oraz torpedy Oszczep do likwidacji wrogich barier kinetycznych. Podczas walki, fregaty są zbierają się w „wilcze stada” liczące od czterech do sześciu jednostek. Używają one swojej doskonałej prędkości i manewrowości w celu unikania wrogiego ognia floty przeciwnika do likwidacji barier kinetycznych, których statki zostały zniszczone przez torpedy dysrupcyjne myśliwców.

Nazwa Klasa Nazwany od Uwagi
SSV Ajn Dżalut Normandia Bitwy pod Ajn Dżalut Zaatakował kolonię batarian w 2185.
SSV Azincourt (nieznana) Bitwy pod Azincourt Bronił Elizjum przed statkami Układów Terminusa podczas Skylliańskiego Blitzu w 2176. Były statek Nawigatora Pressly’ego.
SSV Hastings (nieznana) Bitwy pod Hastings Dowodzony przez kapitana Ballarda w 2165. Zaatakował Błękitne Słońca na Sidonie (2165). Były statek Davida Andersona.
SSV Hong Kong (nieznana) Bitwy o Hongkong Zniszczony w Bitwie o Cytadelę w 2183. Wrak zostaje przetopiony i wykorzystany do budowy drugiej fregaty o tej samej nazwie, która służy w Piątej Flocie Przymierza w 2186.
SSV Iwo Jima (nieznana) Bitwy o Iwo Jimę Zniszczona w bitwie z Błękitnymi Słońcami na Camali w 2165.
SSV Lipsk (nieznana) Bitwy pod Lipskiem Pierwsza fregata Przymierza, która przetestowała w warunkach polowych działo Thanix. Należy do Pierwszej Floty Przymierza.
SSV Normandia Normandia Bitwy o Normandię Lider w swojej klasie. Dowodzona przez Davida Andersona i komandora Sheparda w 2183. Uczestniczka Bitwy o Cytadelę (2183). Zniszczona przez Krążownik Zbieraczy (2183). Wrak statku spoczywa na Alcherze (2185).
SSV Normandia SR-2 (nieznana) Bitwy o Normandię Zbudowana przez Cerberusa po zniszczeniu oryginalnej Normandii SR-1, przekazana Przymierzu po aresztowaniu komandora Sheparda. Uczestniczka Bitwy o Ziemię (2186).
SSV Trafalgar (nieznana) Bitwy pod Trafalgarem Zaatakowany przez siły Cerberusa podczas remontu silnika w 2186. Uciekł i dołączył do Trzeciej Floty Przymierza.

Lotniskowce

Lotniskowce są wyjątkowym ludzkim projektem po raz pierwszy wdrożonym przez Marynarkę Przymierza. Duże jak pancerniki, lotniskowce zamiast tego posiadają rozległe doki hangarów, używając myśliwców i przechwytywaczy jako podstawowego uzbrojenia ofensywnego. Podczas walki powietrznej lotniskowce trzymają się z dala od pola bitwy i wypuszczają myśliwce wyposażone w torpedy dysrupcyjne, ponieważ ich pokład hangarowy to w rzeczywistości korytarz wiodący przez pancerz do serca statku, gdzie do zniszczenia lotniskowca wystarczy jedna dobrze wycelowana torpeda.

Nazwa Klasa Nazwany od Uwagi
SSV Benjamin Davis (nieznana) Benjamina O. Davisa (juniora) Siostra inżyniera Adamsa służy na tym statku jako nawigator w 2186.
SSV Einstein (nieznana) Alberta Einsteina Uczestnik misji ratunkowej na Mindoir w 2170. Jeżeli Shepard ma pochodzenie Przestrzeń, matka służyła na pokładzie statku z porucznikiem Zabaletą. (Cytadela: Stare nieszczęścia z dala od domu)
SSV Hawking (nieznana) Stephena Hawkinga Należy do Pierwszej Floty. Porucznik Steve Cortez służył na pokładzie tego statku, latając myśliwcami F-61 Trident.

Jednostki wsparcia bojowego

Przymierze wykorzystuje różne jednostki wsparcia bojowego, by pomagać w różnego rodzaju operacjach.

Model Uwagi
Śmigłowiec bojowy A-61 Modliszka Może zostać przerobiony na śmigłowiec bojowy niskiej wysokości, myśliwiec, bombowiec dużej wysokości, a nawet przystosowany do lotu na niskiej orbicie, mogąc atakować jednostki wroga na planecie lub stacji kosmicznej; brakuje mu napędu nadświetlnego, tym samym ma ograniczony zasięg.
Prom zrzutowy UT-47A Kodiak Transporter wojsk i sprzętu między dużymi statkami, a miejscami na ziemi bez konieczności dokowania, może posłużyć za wsparcie ogniowe, zdolny do podróży nadświetlnej i maskowania swoich manewrów.
Myśliwiec F-61 Trident Trzon Marynarki Przymierza, wysyłany na głębokie walki kosmiczne z lotniskowców. Bardzo zwrotny w niskich warunkach atmosferycznych.

Znane akcje Flot

Bitwa o Cytadelę

Marynarka Przymierza odegrała kluczową rolę w ratowaniu Cytadeli, gdy stacja została zaatakowana przez Suwerena i gethy Sarena. Gdy Flota Cytadeli została odcięta od zablokowanego przekaźnika masy, będąc pod ciężkim ostrzałem, Marynarka Przymierza była jedyną z sił na tyle dużą, by zapewnić wsparcie. W zależności od rozkazów komandora Sheparda, floty albo trwałe poniosą ciężkie straty ratując Destiny Ascension lub zostawią okręt flagowy Cytadeli, by skoncentrować całą swoją siłę ognia na Suwerenie.

Upadek Ziemi

Marynarka Przymierza poniosła najbardziej druzgocącą porażkę w swojej historii, gdy Żniwiarze nawiedzili galaktykę w 2186, udając się na Ziemię. Szósta i Siódma Flota, będące w tym czasie – odpowiednio – na orbitach Terra Novy i Eden Prime, zostały całkowicie pominięte, gdy Żniwiarze w gorączkowym pośpiechu kierowali się na najważniejszy świat ludzkości. Wiedząc, że coś było na ich drodze, admirał Hackett wydał rozkazał Drugiej, Trzeciej i Piątej Flocie obrony Stacji Arkturus. Kiedy Żniwiarze przybyli, wysłali tuzin okrętów, by zająć walką rozproszone floty Przymierza podczas, gdy większość sił Żniwiarzy przechodzi przez przekaźnik Arkturus kierujący ich do Układu Słonecznego i dalej na Ziemię. Hackett został ostatecznie zmuszony do poświęcenia Drugiej Floty, by odwróciła uwagę od Trzeciej i Piątej Floty, by te mogły uciec, skazując Stację Arkturus, stolicę Przymierza i dom 45 000 osób, na zagładę.

Po dotarciu do Układu Słonecznego, Żniwiarze natychmiast zaatakowali Pierwszą Flotę, która akurat stacjonowała w pobliżu Przekaźnika Charon. Dało to Czwartej Flocie będącej na orbicie Ziemi ostrzeżenie kilka minut wcześniej. Ostateczna obrona została szybko przytłoczona siłami wroga. Pierwsza Flota szybko zmniejszyła ilość swoich statków o połowę, a 1/10 pozostałych statków poświęcono dla reszty, by flota mogła uciec i dołączyć do admirała Hacketta. Czwarta Flota została całkowicie zniszczona, a Żniwiarze rozpoczęli lądowanie na Ziemi.

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Alliance_Navy
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.