Rasy | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Rasy

Droga Mleczna wypełniona jest tuzinami ras. Niektóre z nich są cenionymi członkami przestrzeni Cytadeli, pracując, by zbudować lepszą galaktyczną społeczność, inne są bezprawne, mając za nic dla dekrety Rady Cytadeli; niektóre są wyrzutkami, ale wszystkie są wyjątkowe.

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Races

Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.