Leksykon/Cytadela i Rząd Galaktyczny | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Leksykon/Cytadela i Rząd Galaktyczny

< Leksykon

Ogromna stacja kosmiczna, która służy jako polityczna i gospodarcza stolica galaktycznych kultur.

Podstawowe wpisy z Leksykonu

Cytadela

Citadel_Codex_ImageCytadela to prastara stacja w dalekiej przestrzeni kosmicznej, prawdopodobnie skonstruowana przez protean. Od czasu gdy proteanie wymarli, Cytadela stała się domem dla wielu różnych gatunków. Stacja jest polityczną, kulturalną i finansową stolicą galaktyki. Większość ras jest reprezentowana przez ambasady, położone w wewnętrznym kręgu Cytadeli, zwanym Prezydium.

W centrum Prezydium znajduje się Wieża Cytadeli, będąca siedzibą Rady. Decyzje podejmowane przez Radę Cytadeli mają ogromny wpływ na losy galaktyki. Z Prezydium rozchodzi się pięć ramion, zwanych Okręgami. Ich wnętrza zostały zamienione w miasta, zamieszkane przez miliony mieszkańców pochodzących z całej galaktyki.

Cytadela jest praktycznie niezniszczalna. W razie ataku ramiona stacji mogą się zamknąć, tworząc jednolitą, niemożliwą do przebicia osłonę. Od początku istnienia stacji jej utrzymaniem zajmuje się tajemnicza rasa zwana opiekunami.

Przestrzeń Cytadeli

Citadel_Space_Codex_ImagePrzestrzeń Cytadeli to nieoficjalny termin, którym określa się każdy obszar kontrolowany przez rasę uznającą zwierzchnictwo Rady Cytadeli. Na pierwszy rzut oka mogłoby wydawać się, że jest to większość galaktyki, ale w rzeczywistości zbadano dotąd poniżej 1% gwiazd.

Nawet napędy nadświetlne oparte na efekcie masy są zbyt wolne, gdy weźmie się pod uwagę wielkość galaktyki. Obszary pustej przestrzeni oraz układy pozbawione miejsc odpowiednich do rozładowania napędów stanowią przeszkody znacznie utrudniające dalsze odkrycia. Tylko przekaźniki masy pozwalają statkom na pokonanie odległości setek lat świetlnych w chwilę, co sprawia, że odgrywają one kluczową rolę w ekspansji na przestrzeni galaktyki.

Za każdym razem, gdy uruchamiany jest kolejny przekaźnik, w układzie, do którego prowadzi, natychmiast dochodzi do bardzo szybkiego rozwoju. Następnie układ ten staje się centrum, z którego za pomocą statków o napędach nadświetlnych prowadzony jest podbój pobliskich gromady. W rezultacie, w ogromnej galaktyce znajduje się wiele luźno rozrzuconych, dobrze zagospodarowanych gromad, które połączone są siecią przekaźników masy.

Rada Cytadeli

Citadel_Council_Codex_ImageRada jest komitetem wykonawczym złożonym z przedstawicieli Republiki Asari, Hierarchii Turian i Związku Salariańskiego. Chociaż Rada nie posiada oficjalnie żadnej władzy nad niezależnymi rządami poszczególnych ras, jej decyzje mają wielki pływ na losy całej galaktyki. Żadna z trzech ras należących do Rady nie jest wystarczająco silna, by móc przeciwstawić się dwóm pozostałym, za to wszystkie czerpią korzyści ze współpracy.

Każda z ras należących do Rady ma predyspozycje do wykonywania innych zadań związanych ze sprawowaniem rządów w galaktyce. Asari są zwykle uważani za dyplomatów i negocjatorów. Salarianie są odpowiedzialni za wywiad i zdobywanie informacji. Turianie natomiast zapewniają większość oddziałów pokojowych i wojskowych.

Każda rasa posiadająca ambasadę na Cytadeli uważana jest za członka stowarzyszonego Rady i musi stosować się do zasad Konwencji Cytadeli. Członkowie stowarzyszeni mogą zgłaszać w Radzie różne kwestie do rozpatrzenia, ale nie mają wpływu na ostateczne decyzje. Przymierze Układów zostało członkiem stowarzyszonym Rady Cytadeli w roku 2165.

Widma

Spectres_Codex_ImageWidma to agenci Biura Wywiadu i Działań Militarno-Obronnych, którzy za swoje działania odpowiadają tylko przed Radą Cytadeli. Ci elitarni agenci są uprawnieni do usuwania zagrożeń dla pokoju w galaktyce przy użyciu wszelkich metod, jakie uznają za konieczne.

Widma działają niezależnie lub w grupach po dwie czy trzy osoby. Niektórzy agenci są pełnymi zrozumienia miłośnikami pokoju, starającymi się rozwiązywać konflikty na drodze negocjacji. Inni z kolei są bezwzględnymi zabójcami, bez żalu usuwającymi jednostki, które sprawiają problemy. W taki czy w inny sposób, wszyscy osiągają swoje cele, często działając poza granicami galaktycznego prawa.

Widma zostały powołane do istnienia po tym, jak do Rady dołączyli salarianie. Przez wiele lat agenci działali w tajemnicy, rozwiązując różne problemy „po cichu”. Dopiero po Rebeliach Krogańskich informacje o działaniach Widm dotarły do opinii publicznej. Wysłanie gdzieś Widma jest mniej kontrowersyjne niż skierowanie tam całej grupy żołnierzy, ale pokazuje jasno, że Rada jest zainteresowana daną sytuacją.

Dodatkowe wpisy z Leksykonu

Bitwa o Cytadelę

Idealista

W roku 2183 Widmo-buntownik, Saren Arterius, zaatakował Cytadelę poprzez przekaźnik masy ukryty w posągu w Prezydium. Saren ściągnął z Ilos połączone siły piechoty gethów i krogan, planując atak w taki sposób, żeby opanować sterownię Cytadeli w chwili przybycia floty gethów i jego okrętu flagowego, Suwerena. Podczas bitwy pancernik Destiny Ascension ewakuował Radę Cytadeli, zamykając jednak ramiona okręgów i blokując się w środku z gethami bez możliwości ucieczki czy otrzymania wsparcia. Taktyka ta doprowadziłaby do zagłady floty Rady, gdyby nie komandor Shepard i pościg za Sarenem przez przekaźnik na Ilos.

Piąta Flota Przymierza Układów z Normandią na czele zebrała się pod przywództwem admirała Hacketta tuż poza zamkniętymi ramionami Cytadeli. Shepard i wojska Sarena walczyli wewnątrz. Ostatecznie udało się doprowadzić do otwarcia ramion okręgów. Normandia osłaniała odwrót Destiny Ascension, ratując członków Rady. Piąta Flota wspierała ewakuację, ponosząc znaczne straty od ostrzału Suwerena. W chwili śmierci Sarena doszło do przeładowania nieprzebitych wcześniej barier kinetycznych Suwerena, co pozwoliło Piątej Flocie zniszczyć okręt flagowy gethów; reszta okrętów bez dowódcy została szybko pokonana.

W dowód wdzięczności za wiele ludzkich żywotów poświęconych ratowaniu Rady zaoferowano ludzkości udział w jej pracach. Ambasador Donnel Udina i kapitan David Anderson przyjęli ten zaszczyt w imieniu swej rasy.

Egoista

W roku 2183 Widmo-buntownik, Saren Arterius, zaatakował Cytadelę poprzez przekaźnik masy ukryty w posągu w Prezydium. Saren ściągnął z Ilos połączone siły piechoty gethów i krogan, planując atak w taki sposób, żeby opanować sterownię Cytadeli w chwili przybycia floty gethów i jego okrętu flagowego, Suwerena. Podczas bitwy pancernik Destiny Ascension ewakuował Radę Cytadeli, zamykając jednak ramiona okręgów i blokując się w środku z gethami bez możliwości ucieczki czy otrzymania wsparcia. Taktyka ta doprowadziłaby do zagłady floty Rady, gdyby nie działania komandora Sheparda, który podążył za Sarenem przez przekaźnik na Ilos.

Piąta Flota Przymierza Układów z Normandią Sheparda zebrała się pod przywództwem admirała Hacketta tuż poza zamkniętymi ramionami Cytadeli. Shepard walczył z wojskami Sarena wewnątrz i zdołał doprowadzić do otwarcia ramion okręgów. Normandia rozpoczęła ostrzał Suwerena, na którym skoncentrowała swój ogień również cała Piąta Flota, co doprowadziło do zniszczenia Destiny Ascension i innych uciekających okrętów Rady przez flotę gethów. W chwili, w której Shepard zabił Sarena, doszło do przeładowania nieprzebitych wcześniej barier kinetycznych Suwerena, co pozwoliło Piątej Flocie zniszczyć okręt flagowy gethów; reszta okrętów bez dowódcy została szybko pokonana.

Zginęli członkowie Rady Cytadeli oraz niemal wszyscy ich następcy. Sytuację wykorzystała ludzkość – ambasador Donnel Udina i kapitan David Anderson odegrali dużą rolę w stworzeniu nowego rządu galaktycznego, którego dominującym głosem stali się ludzie.

Konwencje Cytadeli

Te negocjacje dyplomatyczne były następstwem Rebelii Krogańskich i zniszczeń wywołanych tym konfliktem oraz próbą zdystansowania się Rady od brutalnych metod walki krogan.

Konwencje regulują stosowanie broni masowego rażenia (tzw. broni ABC – atomowej, biologicznej i chemicznej). Broń taka wprowadza zmiany środowiskowe na zaatakowanej planecie. Do kategorii ABC nie zalicza się bomby, która stworzy potężny krater; należy do niej jednak bomba, po użyciu której zapanuje nuklearna zima.

Użycie broni ABC jest zabronione na ‚planetach-ogrodach’, których ekosfera jest gotowa na przyjęcie osadników – planetą taką jest na przykład Ziemia. Jeśli taka planeta zostanie zniszczona, jej środowiska nie da się odtworzyć przez miliony lat. Konwencje nie zabraniają użycia broni ABC na planetach o warunkach wrogich osadnictwu czy w zamkniętym środowisku stacji kosmicznych. Wojska różnych ras nadal pracują nad taką bronią i przechowują ją w swoich magazynach.

Konwencja klasyfikuje broń masowej zagłady według poziomu stwarzanego zagrożenia. Stopień I oznacza największe niebezpieczeństwo dla pokoju w galaktyce.

STOPIEŃ I: Ataki kinetyczne na wielką skalę – zrzuty asteroid lub stacji kosmicznych. Pociski tego rodzaju są praktycznie darmowe i dostępne w każdym układzie w formie pozostałości po procesie planetotwórczym; to ulubiona broń terrorystów i narodów ‚trzeciej galaktyki’.

STOPIEŃ II: Broń niekontrolowanie się powielająca – nanotechnologiczna, wirusowa lub bakteriologiczna, ‚mechanizmy von Neumanna’ i niszczycielskie wirusy komputerowe. Oręż tego rodzaju może przez tysiąclecia oczekiwać, aż nieostrożny gość przeniesie go na inną planetę.

STOPIEŃ III: Potężna broń energetyczna w rodzaju głowic jądrowych lub antymaterii.

STOPIEŃ IV: Obce gatunki wprowadzane do ekosystemu w celu wyparcia z niego rodzimych istot koniecznych dla jego prawidłowego funkcjonowania. Zmiany ekologiczne mogą przynieść efekty dopiero po wielu latach i jako takie są trudne do udowodnienia.

Przestrzeń Cytadeli

Przestrzeń Cytadeli to nieoficjalny termin, którym określa się każdy obszar kontrolowany przez rasę uznającą zwierzchnictwo Rady Cytadeli. Na pierwszy rzut oka mogłoby wydawać się, że jest to większość galaktyki, ale w rzeczywistości zbadano dotąd poniżej 1% gwiazd.

Nawet napędy nadświetlne oparte na efekcie masy są zbyt wolne, gdy weźmie się pod uwagę wielkość galaktyki. Obszary pustej przestrzeni oraz układy pozbawione miejsc odpowiednich do rozładowania napędów stanowią przeszkody znacznie utrudniające dalsze odkrycia. Tylko przekaźniki masy pozwalają statkom na pokonanie odległości setek lat świetlnych w chwilę, co sprawia, że odgrywają one kluczową rolę w ekspansji na przestrzeni galaktyki.

Za każdym razem, gdy uruchamiany jest kolejny przekaźnik, w układzie, do którego prowadzi, natychmiast dochodzi do bardzo szybkiego rozwoju. Następnie układ ten staje się centrum, z którego za pomocą statków o napędach nadświetlnych prowadzony jest podbój pobliskich gromady. W rezultacie, w ogromnej galaktyce znajduje się wiele luźno rozrzuconych, dobrze zagospodarowanych gromad, które połączone są siecią przekaźników masy.

Rada Cytadeli

Rada jest komitetem wykonawczym złożonym z przedstawicieli Republiki Asari, Hierarchii Turian i Związku Salariańskiego. Chociaż Rada nie posiada oficjalnie żadnej władzy nad niezależnymi rządami poszczególnych ras, jej decyzje mają wielki pływ na losy całej galaktyki. Żadna z trzech ras należących do Rady nie jest wystarczająco silna, by móc przeciwstawić się dwóm pozostałym, za to wszystkie czerpią korzyści ze współpracy.

Każda z ras należących do Rady ma predyspozycje do wykonywania innych zadań związanych ze sprawowaniem rządów w galaktyce. Asari są zwykle uważani za dyplomatów i negocjatorów. Salarianie są odpowiedzialni za wywiad i zdobywanie informacji. Turianie natomiast zapewniają większość oddziałów pokojowych i wojskowych.

Każda rasa posiadająca ambasadę na Cytadeli uważana jest za członka stowarzyszonego Rady i musi stosować się do zasad Konwencji Cytadeli. Członkowie stowarzyszeni mogą zgłaszać w Radzie różne kwestie do rozpatrzenia, ale nie mają wpływu na ostateczne decyzje. Przymierze Układów zostało członkiem stowarzyszonym Rady Cytadeli w roku 2165.

Stacja Cytadela: fundamenty

Mianem Fundamentów określa się ‚spodnią’ warstwę Okręgów, pomiędzy mieszkalnymi nadbudówkami a wytrzymałym kadłubem zewnętrznym. To rejon niebezpieczny, pełen urządzeń podtrzymywania życia i elektrowni. Oficjalnie wstęp mają tu tylko opiekunowie, ale w rzeczywistości Fundamenty to slumsy Cytadeli – siedziba przestępców, mniejszości, bezdomnych, a czasami bezpaństwowych wyrzutków. Niektórzy mieszkają w Fundamentach z własnej woli. Inni trafiają tam, kiedy nie znajdują w Cytadeli możliwości, na które liczyli.

W Fundamentach ulokowano również systemy recyklingowe stacji, które produkują różne sztuczne, lecz nadające się do spożycia pasty organiczne. Pasty te są dostępne za darmo i bardzo pożywne, ale niemal pozbawione smaku. Biedniejsi mieszkańcy Cytadeli szybko uczą się, jak podawać je na różne sposoby z sosami i przyprawami, bogacze natomiast często korzystają z luksusów importowanych pokarmów.

Stacja Cytadela: Krąg Prezydium

Krąg to zamknięta, przypominająca park przestrzeń stanowiąca obszar łączący Okręgi. Przy jej wewnętrznych ścianach umieszczono ambasady wpływowych ras i prywatne rezydencje galaktycznej elity.

W Prezydium panuje istne zatrzęsienie restauracji, barów i luksusowych miejsc spotkań. Grawitacja wynosi około 1/3 ziemskiej, a na ‚suficie’ Kręgu wyświetlane jest holograficzne ‚niebo’. W przeciwieństwie do wiecznie tętniących życiem Okręgów, w Prezydium dzień trwa 20 godzin. Podczas sześciogodzinnej nocy światła są przyciemniane, a na suficie wyświetla się nocną wersję nieba.

Biura i rezydencje często otwierają się do wewnątrz, a ambasady nierzadko w ogóle nie posiadają ścian zewnętrznych. Przestępstwa nie stanowią zagrożenia. Dzięki licznym funkcjonariuszom SOC i wszechobecnym urządzeniom monitorującym złodzieje są szybko identyfikowani i chwytani.

Krąg zawiera również porty kosmiczne Cytadeli – znajduje się bliżej centrum obrotu stacji – wolniejszy ruch ułatwia statkom cumowanie, a obniżona grawitacja upraszcza transportowanie dostaw. Przez Cytadelę przewijają się setki statków dziennie, a każda rasa dysponująca ambasadą otrzymuje własne cumowisko.

Administracja Rady Cytadeli mieści się w wieży w centrum Kręgu. Ma ponad kilometr wysokości i wyrasta z Kręgu równolegle do ramion Okręgów. Znajduje się w centrum osi obrotu stacji, nie występuje więc tam poważniejsza siła obrotowa – grawitację na płaszczyźnie przesuniętej o 90 stopni wobec Kręgu i Okręgów utrzymują pola efektu masy.

U podstawy wieży znajduje się port konsularny wykorzystywany zwykle przez kurierów dyplomatycznych i Widma, ale w sytuacji awaryjnej cumujące tu promy mogą również ewakuować członków Rady.

Stacja Cytadela: mgławica Węża

Cytadelę otacza mgławica zwierciadlana o niebieskim odcieniu. Jej światło jest w rzeczywistości odbitym światłem z Cytadeli.

Początkowo zakładano, że na mgławicę Węża składają się mikroskopijne drobiny pozostałe po budowie stacji – uważano, że proteanie produkowali niezwykle wytrzymałe materiały Cytadeli za pomocą nanotechnologii molekularnych. Okazało się jednak, że Wąż – w odróżnieniu od innych mgławic – nie ulega z czasem rozproszeniu, co oznacza, że ciągle jest zaopatrywany nowym materiałem. Aktualnie najpopularniejszy jest pogląd, jakoby nie nadające się do ponownego wykorzystania odpady ze stacji były w jakiś sposób rozbierane przez opiekunów do atomów lub cząsteczek i wchodziły potem w skład obłoku.

Gęsta mgławica utrudnia nawigację – tym bardziej, że poza stosunkowo czystymi obszarami w bezpośrednim sąsiedztwie stacji często dochodzi do wyładowań elektrycznych, których nie blokują bariery kinetyczne i które mogą poważnie uszkodzić statki kosmiczne zbudowane w przeważającej mierze z metalu. Co więcej, gęste sploty pyłu mogą pokonać systemy odpychające barier kinetycznych mniejszych statków – jeśli dany pojazd porusza się wtedy z odpowiednio dużą prędkością, efekt jest porównywalny z piaskowaniem.

Odradza się próby dotarcia do Cytadeli z przestrzeni kosmicznej. Jedynym bezpiecznym sposobem nawigacji jest wykorzystanie różnych orbitujących wokół niej przekaźników masy.

Stacja Cytadela: Okręgi

Większość populacji Cytadeli zamieszkuje Okręgi – pięć potężnych ramion stacji, w których mieszczą się jej dzielnice mieszkalne i handlowe. Swoje enklawy założyło tu wiele ras, a skrajnie wysoka gęstość zaludnienia i koszty życia przypominają ziemskie miasta takie jak Hong Kong czy Singapur.

Okręgi mają strukturę otwartą – nad superstrukturą górują liczne drapacze chmur. Ich wieże są szczelne i chronione przed działaniem próżni, gdyż nadająca się do oddychania atmosfera jest utrzymywana jedynie do wysokości około siedmiu metrów. Uciekaniu tej atmosfery zapobiega siła odśrodkowa wynikająca z obrotów stacji oraz ‚membrana’ gęstego, bezbarwnego heksafluorku siarki utrzymywana na miejscu starannie dopasowanymi polami efektu masy.

Widok z Okręgów zapiera dech w piersiach. Z każdym obrotem stacji po niebie przesuwa się mgławica Węża, pobliski niebieski olbrzym określany mianem ‚Wdowy‚ i inne, odleglejsze gwiazdy, a na pierwszym planie widoczne są światła budynków i pojazdów z przeciwnego ramienia Okręgu. Na Cytadeli nie ma prawdziwego dnia i nocy; stacja trzyma się standardowego czasu galaktycznego na potrzeby spotkań politycznych, ale firmy są otwarte praktycznie na okrągło, a mieszkańcy dostosowują swój układ snu i aktywności do indywidualnych potrzeb.

Wciąż tworzone są nowe dodatki i modyfikacje, choć zmiany te muszą spełniać określone wymagania, aby nie zagrozić ogólnemu działaniu stacji. Od czasu do czasu w Okręgach pojawiają się opiekunowie, którzy bez wyjaśnienia przesuwają lub zmieniają jakiś element architektoniczny. Mieszkańcy nauczyli się żyć z tymi niezapowiedzianymi najściami.

Stacja Cytadela: Służba Ochrony Cytadeli (SOC)

Służba Ochrony Cytadeli to ochotnicza policja podlegająca Radzie Cytadeli. Dwieście tysięcy funkcjonariuszy SOC odpowiada za utrzymywanie porządku na gęsto zamieszkanej stacji, pomagając jednocześnie w zwalczaniu piratów, działaniach celnych i operacjach poszukiwawczych w gromadzie Cytadeli.

SOC dzieli się na sześć wydziałów:

PORZĄDKOWY – mundurowi funkcjonariusze patrolujący Cytadelę i reagujący na sytuacje awaryjne.

DOCHODZENIOWY – detektywi rozwiązujący tajemnice przestępstw i doprowadzający ich sprawców przed oblicze sprawiedliwości.

BIURO CELNE – sprawdza tysiące pasażerów i kontenerów transportowych przewijających się codziennie przez porty Cytadeli.

SIECIOWY – zajmuje się ‚cyberprzestępstwami’ w rodzaju kradzieży tożsamości, naruszenia praw autorskich, włamań elektronicznych, ataków wirusowych i dystrybucji nielegalnych sztucznych inteligencji.

SEKCJA SPECJALNA – wchodzi do akcji w przypadku porwań zakładników czy starć z dobrze uzbrojonymi przestępcami. Dzięki wojskowemu uzbrojeniu stanowi również pierwszą linię obrony w mało prawdopodobnej sytuacji, gdyby na Cytadelę przedostali się napastnicy.

PATROLOWY – flota SOC z jednostkami w całej gromadzie Cytadeli. W przeciwieństwie do innych wydziałów, jej funkcjonariuszy rzadko widuje się na samej stacji. Rzadko też pozostają oni długo w jednym miejscu.

Służba w SOC należy do prestiżowych – każdego kandydata musi poprzeć członek Rady Cytadeli lub ambasador rasy stowarzyszonej. Większość kandydatów ma za sobą wieloletnią, udaną służbę w siłach wojskowych lub policyjnych swojego narodu; rozważani są jednak również tacy, którym brak doświadczenia, ale dysponują określonymi uzdolnieniami.

Często dochodzi do tarć na linii SOC-Widma. Wielu funkcjonariuszy SOC, a szczególnie aktualny Egzekutor, Venari Pallin, uważa zezwalanie Widmom na działania ‚ponad prawem’ za niebezpieczną praktykę. Poczynania Sarena Arteriusa dostarczyły argumentów na poparcie tej opinii. Widmom z kolei nie podoba się, że ich śledztwa są utrudniane przez wiarę, którą SOC pokłada w regulaminach i procedurach.

Stacja Cytadela: statystyki

Cytadela jest wprawdzie wyposażona w rdzenie pierwiastka zero wytwarzające pole efektu masy, grawitacja na stacji jest jednak w większości efektem jej ruchu obrotowego.

Czas obrotu: 3,5 minuty
Grawitacja w Okręgach: 1,02 ziemskiej
Grawitacja w Prezydium: 0,3 ziemskiej
Łączna długość (stacja otwarta): 44,7 km
Średnica (stacja otwarta): 12,8 km
Długość Okręgów: 43,6 km
Szerokość Okręgów: 330 m
Średnica Kręgu Prezydium: 7,2 km
Szerokość Kręgu Prezydium: 553 m
Grubość pancerza zewnętrznego: 13 m
Populacja: 13,2 miliona (nie licząc opiekunów)
Masa całkowita: 7,11 miliarda ton
Wysokość Wieży Prezydium: 1047 m

Traktat z Farixen

Ze względu na niszczycielski potencjał pancerników rasy Rady ustaliły podczas Konferencji Farixeńskiej stałe zasady budowania przez nie okrętów tej klasy. Najwięcej pancerników mogą konstruować dostarczający statki do galaktycznych misji pokojowych turianie; w następnej grupie znajdują się pozostałe rasy Rady, czyli asari i salarianie. Najmniej okrętów budować mogą rasy stowarzyszone z Radą – to do tej kategorii zalicza się aktualnie ludzkie Przymierze Układów.

Na każdy pancernik rasy stowarzyszonej może przypadać do trzech pancerników ras Rady i do pięciu turiańskich.

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Codex/Citadel_and_Galactic_Government
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.