Leksykon/Ludzkość i Przymierze Układów | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Leksykon/Ludzkość i Przymierze Układów

< Leksykon

Przymierze to rząd i armia ludzkości spoza Układu Słonecznego.

Podstawowe wpisy z Leksykonu

Przymierze Układów

Systems_Alliance_Codex_ImagePrzymierze Układów to niezależny, ponadnarodowy rząd, reprezentujący interesy całej ludzkości. Przymierze jest odpowiedzialne za zarządzanie i obronę wszystkich kolonii i stacji poza Układem Słonecznym.

Przymierze powstało ze względów praktycznych w wyniku połączenia różnych narodowych programów kosmicznych. Nastąpiło to, gdy planety Układu Słonecznego zostały już zbadane i wyeksploatowane kawałek po kawałku przez różne narody. Żadnego kraju nie było stać na samodzielne skolonizowanie całego nowego układu. Na dodatek ludzie zdawali sobie sprawę z tego, że kontakt z obcymi rasami będzie nieunikniony. W związku z tym podjęto wspólne wysiłki na skalę międzynarodową.

Przymierze było często ignorowane przez ziemskich polityków – aż do Wojny Pierwszego Kontaktu. Podczas gdy na Ziemi poszczególne rządy rozprawiały o tym, kto powinien zająć się wyzwoleniem Shanxi, flota Przymierza przeprowadziła zdecydowany atak. Przymierze zaskarbiło sobie w ten sposób zaufanie opinii publicznej, dzięki któremu po wojnie mogło stworzyć swój własny Parlament i stać się reprezentantem ludzkości w galaktyce.

Radny Donnel Udina

Anderson wybrany na Radnego

Codex_Councilor_Donnel_UdinaDonnel Udina to jedyny człowiek w Radzie Cytadeli. Mimo że posiada wyjątkową zdolność rozwijania własnej kariery, od dawna zajmuje się przede wszystkim forsowaniem interesów ludzkości na arenie galaktycznej.

Gdy ludzkość, dzięki swemu wkładowi w obronę Cytadeli, zdobyła miejsce w Radzie, Przymierze wybrało kapitana Davida Andersona, a Udina został jego doradcą. Po jakimś czasie Anderson zrzekł się urzędu, sfrustrowany polityką Rady – wtedy Przymierze nominowało na zwolnione przez niego miejsce Udinę.

Choć radny Udina koncentruje się na interesach ludzkości, zwykle jest skłonny do współpracy z innymi gatunkami. Nawet jego przeciwnicy przyznają, że Udina uważnie rozpatruje propozycje nie-ludzi, przynajmniej dopóki ludzkość też może na nich skorzystać.

Udina wybrany na Radnego

Codex_Councilor_Donnel_UdinaDonnel Udina to jedyny człowiek w Radzie Cytadeli. Mimo że posiada wyjątkową zdolność rozwijania własnej kariery, od dawna zajmuje się przede wszystkim forsowaniem interesów ludzkości na arenie galaktycznej.

Gdy ludzkość, dzięki swemu wkładowi w obronę Cytadeli, zdobyła miejsce w Radzie, Przymierze wybrało Udinę. Sprawuje on ten urząd do dzisiaj.

Choć radny Udina koncentruje się na interesach ludzkości, zwykle jest skłonny do współpracy z innymi gatunkami. Nawet jego przeciwnicy przyznają, że Udina uważnie rozpatruje propozycje nie-ludzi, przynajmniej dopóki ludzkość też może na nich skorzystać.

Wojna Pierwszego Kontaktu

FirstContactWarCodexImageDo pierwszego kontaktu ludzkości z obcą rasą doszło w roku 2157. Przymierze pozwoliło wtedy swoim flotom badawczym na uruchamianie odkrytych nieaktywnych przekaźników masy. Postępowanie takie było uznane przez rasy związane z Radą za niebezpieczne i nieodpowiedzialne. W związku z tym turiański patrol przypuścił atak, gdy natrafił na ludzką flotę próbującą uruchomić nieaktywny przekaźnik. Przetrwał tylko jeden ludzki statek, który uciekł do kolonii Shanxi.

Turianie podążyli za statkiem i szybko zdobyli kolonię. Shanxi była pierwszą – i jak dotąd jedyną – ludzką kolonią okupowaną przez obcą rasę. Turianie byli przekonani, że garstka statków, którą pokonali, stanowiła większość ludzkich sił obronnych. Byli więc nieprzygotowani, gdy Druga Flota pod dowództwem adm. Kastanie Drescher przeprowadziła silne kontrnatarcie, w wyniku którego kolonia Shanxi została wyzwolona.

Turianie rozpoczęli przygotowania do wojny na dużą skalę, czym zwrócili uwagę całej galaktyki. Doszło do szybkiej interwencji Rady, która wymusiła zawieszenie broni. Szczęśliwie dla ludzkości, Wojnę Pierwszego Kontaktu zakończono na drodze dyplomatycznej.

Wzrost znaczenia Przymierza

Egoista

Codex_Alliance_Rise_RenegadePrzymierze Układów to pakt polityczno-ekonomiczny założony w celu zwiększenia bezpieczeństwa ludzkich kolonii, będący najważniejszą w galaktyce instytucją skupiającą przedstawicieli ludzkości. W roku 2165 Przymierze zostało członkiem stowarzyszonym Rady Cytadeli, a pełne członkostwo uzyskało w roku 2183, reprezentowane przez Ambasadora Donnela Udinę.

Polityczno-ekonomiczne stosunki ludzi z innymi rasami są zróżnicowane, od wrogich po bardzo opłacalne ekonomicznie. Turianie, którzy walczyli przeciwko ludziom podczas Wojny Pierwszego Kontaktu w 2157 roku, później stali się ich cennymi partnerami handlowymi pomimo tego, że wzajemna wrogość obu społeczeństw nie wygasła jeszcze całkowicie.

Inne relacje są jeszcze bardziej skomplikowane. Szybki wzrost politycznego znaczenia ludzkości w Radzie – osiągnięty w przeciągu kilku dekad, podczas gdy niektórzy czekali na podobne sukcesy od stuleci – przyczynił się do nasilenia niechęci i nieufności wobec ludzi. Znaczącą przeciwwagę dla tych uprzedzeń stanowią szacunek i zaufanie, które Przymierze zaskarbiło sobie podczas obrony Cytadeli w roku 2183, ratując Radę kosztem krążowników Kair, Kapsztad, Emden, Dżakarta, Madryt, Seul, Shenyang i Warszawa oraz życia 2400 członków ich załóg.

Idealista

Codex_Alliance_Rise_ParagonPrzymierze Układów to pakt polityczno-ekonomiczny założony w celu zwiększenia bezpieczeństwa ludzkich kolonii, będący najważniejszą w galaktyce instytucją skupiającą przedstawicieli ludzkości. W roku 2165 Przymierze zostało członkiem stowarzyszonym Rady Cytadeli, a w roku 2183 objęło przywództwo w Radzie pod rządami byłego kapitana, Davida Andersona.

Wiele innych gatunków uważa ludzi za podstępną rasę, a ich zwycięstwo po ataku na Eden Prime w roku 2183 za owoc okrutnego i wykalkulowanego poświęcenia przeciwników. Mówi się, że ludzie przekuli zwycięstwo militarne w sukces polityczny, wykorzystując moment, w którym szeregi Rady były zdziesiątkowane.

Ze względu na to, że decydującą rolę podczas obrony Rady odegrał człowiek, Widmo komandor Shepard, wielu analityków twierdzi, że kilku ludzi zostanie powołanych na kandydatów do statusu Widma, co jeszcze zwiększy wkład ludzkości w utrzymanie pokoju w galaktyce.

Osiągając w kilka dekad to, na co inni czekali od stuleci, ludzie zagwarantowali sobie – zwłaszcza po tak krwawym konflikcie – głęboką nienawiść i stali się postrachem galaktyki.

Ziemia

Mass Effect

Earth_Codex_ImageOjczysta planeta i stolica ludzi wkracza w nowy złoty wiek. Na Ziemię spływa bogactwo zasobów z dwunastu zasiedlonych kolonii oraz stu ośrodków przemysłowych, dzięki czemu kwitnie przemysł, handel i sztuka. Wielkie miasta stają się coraz bardziej zielone dzięki lepszemu zagospodarowaniu terenu, na które pozwala zastosowanie ekologicznych drapaczy chmur oraz powszechna możliwość pracowania w domu.

Ziemia jest ciągle podzielona na terytoria należące do poszczególnych narodów, ale wszystkie kraje są zjednoczone pod wspólnym sztandarem Przymierza Układów. Choć każdy człowiek może cieszyć się dłuższym i lepszym życiem niż kiedykolwiek dotąd, stale rośnie przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi. Rozwinięte kraje wyeliminowały zanieczyszczenia i większość chorób genetycznych. Natomiast słabiej rozwinięte obszary nie wyszły jeszcze ponad poziom technologiczny XX wieku i stanowią spowite smogiem, przeludnione slumsy.

W ciągu ostatnich 200 lat poziom wody w oceanach podniósł się o dwa metry, a gwałtowne zjawiska atmosferyczne są powszechne ze względu na szkody w środowisku, jakie wyrządzono w końcu XXI wieku. Jednakże w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci doszło do znacznej poprawy sytuacji dzięki postępowi technologicznemu.

Mass Effect 3

Codex_Earth_(ME3)Ziemia, świat ojczysty i stolica ludzkości, przed atakiem Żniwiarzy przechodziła nowy złoty wiek. Choroby, zanieczyszczenia i inne problemy społeczne znikały dzięki rozwojowi technologii i bogactwu zasobów pochodzących z kolonii. Ziemia inspirowała nawet obce kultury, co – zważywszy krótką obecność ludzi na scenie galaktycznej – doprowadziło do nieproporcjonalnego wzrostu wpływów tej planety.

Atak Żniwiarzy przekreślił całe dotychczasowe życie. Wielkie ziemskie miasta to dla Żniwiarzy składy ludzkiego DNA do pozyskania. Statki bojowe Żniwiarzy, o sile ognia liczonej w megatonach, w parę chwil zniszczyły ośrodki przemysłowe. Wojska rozdzielonych państw Ziemi zachowały jedynie częściową łączność z flotami Przymierza Układów, przez co opór planety jest słaby i nieskoordynowany. Strata sieci boi komunikacyjnych odcięła gospodarkę Ziemi od reszty galaktyki, co odbiło się głośnym echem na galaktycznych rynkach i znacząco utrudniła otrzymanie pomocy.

Dodatkowe wpisy z Leksykonu

Inżynieria genetyczna

W XXII wieku manipulowanie ludzkim genomem stało się powszechną praktyką. Inżynieria genetyczna osiągnęła taki poziom zaawansowania, że bogate osoby mogły pozwolić sobie na modyfikowanie płodów, tak aby wyrosły w przyszłości na silniejszych, bystrzejszych i bardziej atrakcyjnych dorosłych. W bardziej liberalnych społeczeństwach formy życia stworzone na zamówienie oraz ‚podrasowane’ zwierzęta zajęły słabo określoną pozycję pomiędzy ‚własnością’ a ‚stworzeniami rozumnymi’.

Odkrycie planet zamieszkanych przez unikalne formy życia uświadomiło ludzkości, że wyjątkowa różnorodność biologiczna Ziemi może zostać łatwo zaprzepaszczona w wyniku nieprzemyślanego tworzenia hybryd z obcymi gatunkami. Ustawa Sudham-Wolcott o Dziedzictwie Genetycznym, uchwalona przez Parlament Przymierza Układów w roku 2161, narzuciła ostre ograniczenia w kwestii kontrowersyjnych zastosowań inżynierii genetycznej, jednocześnie ustanawiając dotacje rządowe na pożyteczne działania w tym zakresie.

MONITORING I TERAPIA: Większość rządów zapewnia potencjalnym rodzicom możliwość darmowej oceny genomu i leczenia chorób genetycznych. Dzięki temu udało się wyplenić prawie wszystkie choroby tego typu, poczynając od mukowiscydozy a kończąc na krótkowzroczności. Im wcześniej dokona się sprawdzenia genomu i odpowiedniego leczenia, tym lepsze będą wyniki. Idealnymi obiektami dla takich procedur byłyby zygoty sztucznie zapłodnione w laboratorium, ale z uwagi na osobiste przekonania rodziców można wykonywać je również na embrionach w łonie matki oraz na noworodkach.

POPRAWKI: Poprawianie naturalnych ludzkich zdolności jest legalne, natomiast dodawanie nowych zdolności już nie. Zatem możliwe jest zwiększanie siły czy poprawianie refleksu i sprawności umysłowej, ale niedozwolone byłoby dodanie ogona czy umiejętności trawienia celulozy. Niektóre genetyczne poprawki są udostępniane za darmo rekrutom do armii Przymierza, ale zwykły obywatel musi już zapłacić za taki przywilej. Proces może trwać latami, a pełne efekty widoczne są po osiągnięciu dojrzałości przez pacjenta.

INŻYNIERIA: Sztuczne tworzenie hybryd poprzez łączenie genów ludzkich z genami kompatybilnego obcego gatunku jest nielegalne. Tworzenie sztucznych form życia jest dozwolone (i stosowane zwykle podczas terraformowania lub w medycynie), ale w przypadku świadomych stworzeń podlega ostrym regulacjom prawnym, a tworzenie istot rozumnych jest surowo zabronione zarówno przez Przymierze Systemów, jak i przez Radę Cytadeli.

Linia czasowa ME

2069 – Posterunek Armstrong przy kraterze Shackleton staje się pierwszą ludzką osadą na Księżycu. Na datę oficjalnego założenia osady wybrano 24 lipca, setną rocznicę pierwszego lądowania na Księżycu.

2103 – Lowell City w Eos Chasma staje się pierwszą ludzką osadą na Marsie.

2137 – Eldfell-Ashland Energy Corporation przedstawia proces wydobycia paliwa hel-3 z atmosfery Saturna.

2142 – Poza orbitą Plutona rozpoczyna się budowa stacji Gagarina (Skok Zero).

2148 – Osadnicy odkrywają proteańskie ruiny na Promethei Planum na Marsie.

2149 – Dzięki tłumaczeniu proteańskich danych ludzie trafiają do przekaźnika masy Charon. Powstaje Przymierze Układów, mające koordynować badania i kolonizację planet pozasłonecznych.

2151 – Na skutek wypadku w międzynarodowym porcie kosmicznym w Singapurze część miejscowej ludności wchodzi w kontakt z pierwiastkiem zero. Przymierze rozpoczyna budowę Stacji Arkturus.

2152 – Około 30% dzieci urodzonych w Singapurze po wypuszczeniu pierwiastka zero cierpi na nowotwory złośliwe. Przymierze Układów rozpoczyna zasiedlanie pierwszej pozasłonecznej kolonii Ziemian, planety Demeter.

2154 – Na świat przychodzi komandor Shepard.

2155 – Przymierze Układów tworzy kwaterę główną w ukończonej części Stacji Arkturus.

2156 – U niektórych singapurskich dzieci pojawiają się niewielkie zdolności telekinetyczne.

2157 – Dochodzi do kontaktu turian z ludzkimi odkrywcami, wybucha Wojna Pierwszego Kontaktu. Okupacja i wyzwolenie ludzkiej kolonii Shanxi.

2158 – Ludzie odkrywają potencjał biotyki. Rozpoczyna się międzynarodowa akcja poszukiwania dzieci z wypadku z pierwiastkiem zero. Około 10% dzieci, które miały kontakt z pierwiastkiem zero, wykazuje zdolności biotyczne.

2160 – Utworzenie parlamentu Przymierza Układów.

2165 – Otwarcie ludzkiej ambasady na Cytadeli.

2170 – Atak batariańskich handlarzy niewolników na kolonię Przymierza Mindoir.

2176 – Skylliański Blitz – atak piratów i handlarzy niewolników na Elizjum, ludzką stolicę Skylliańskiego Pogranicza.

2177 – Miażdżypaszcze pożerają mieszkańców kolonii Przymierza na Akuze.

2178 – W odwecie za Skylliański Blitz flota Przymierza rozbija armię handlarzy niewolników na księżycu Torfan.

2183 – Obecny rok.

Uaktualnienia w Mass Effect 2:
2183 – Gethy pod wodzą Widma-renegata Sarena Arteriusa atakują Cytadelę. Bitwa pochłania tysiące ofiar. Kilka tygodni później SSV Normandia wpada w zasadzkę i zostaje zniszczona. Uważa się, że komandor Shepard nie żyje.

2185 – Obecny rok.

Uaktualnienia w Mass Effect 3:
2185 – Obca rasa określana mianem Zbieraczy porywa tysiące ludzkich kolonistów z Układów Terminusa. Komandor Shepard wraz z oddziałem wyruszają poza przekaźnik Omega 4, żeby zaatakować Zbieraczy w ich mateczniku i powstrzymać porwania.

2186 – Obecny rok.

Partia Terra Firma

Terra Firma to partia polityczna założona w obrębie Przymierza po Wojnie Pierwszego Kontaktu. Program partii opiera się na założeniu, że Ziemia musi ‚twardo opierać się’ wpływom obcych gatunków. Uwidacznia się to w wielu propozycjach dotyczących ustawodawstwa. Ostatnio na przykład Terra Firma zaprotestowała wobec propozycji wprowadzenia obowiązkowej nauki języków obcych ras w szkołach wyższych, zgłosiła postulat podniesienia ceł na towary importowane przez obcych oraz stanęła na czele ruchu społecznego dążącego do ogłoszenia rocznicy Wojny Pierwszego Kontaktu świętem.

Choć Terra Firma została założona w dobrej wierze przez osoby obawiające się zaniku ziemskiej kultury wobec fali ‚obcych trendów’, dziś partia przyciąga wielu walczących nacjonalistów i ksenofobów.

Przymierze Układów: badania geologiczne

Wraz z rozszerzaniem się terytorium i podnoszeniem standardu życia ludzkości, rośnie zapotrzebowanie na surowce przemysłowe. Liczne planety, księżyce i asteroidy zawierają bogate złoża, ale wielu układów nie naniesiono jeszcze na mapy, nie mówiąc już o dokładnym ich zbadaniu. Pewnym rozwiązaniem są bezzałogowe sondy, lecz padają one często ofiarą kosmicznych niebezpieczeństw, nieprzewidzianych okoliczności czy zbieraczy złomu.

Od pewnego czasu Służby Geologiczne Przymierza (SGP) oferują pojedynczym odkrywcom i zespołom nagrody za badania mineralogiczne pogranicza. Wyniki z badań są publikowane w celu umożliwienia dalszych prac. Ze względu na koszty podróży i niebezpieczeństwa czyhające na nieprzyjaznych planetach rzadko jest to dochodowe zajęcie.

METALE LEKKIE – Metale o niskiej masie atomowej są często wykorzystywane do budowy statków kosmicznych i pojazdów.

METALE CIĘŻKIE – Metale o wyższej masie atomowej wykorzystywane są do budowy oprzyrządowania. Szczególną przydatnością wykazują się platynowce.

ZIEMIE RZADKIE – Najprzydatniejsze materiały z tej kategorii to surowce promieniotwórcze i magnetyczne.

GAZY – Do podtrzymywania rozumnego życia potrzebne są rozmaite gazy. Niektóre z nich są wykorzystywane jako paliwo.

Przymierze Układów: doktryna wojskowa

Wojsko Przymierza jest źródłem wielkiego niepokoju w galaktyce. Podczas pierwszego kontaktu z turianami było zupełnie niedoświadczone. Początkowa pogarda turian przerodziła się w szacunek po wyzwoleniu Shanxi, kiedy to ludzie zaskoczyli ich innowacjami technicznymi i taktycznymi.

Ludzkie dążenie do zrozumienia i przystosowania się do warunków współczesnej walki w kosmosie zaszokowało stateczne rasy tworzące Radę. Przez setki lat sprawdzone rozwiązania techniczne i taktyczne zapewniały im bezpieczeństwo. Rada uważa Przymierze za ‚uśpionego olbrzyma’. Do służby wojskowej zgłasza się zaledwie niecałe 3% ludzi, o wiele mniejszy odsetek niż w przypadku wszystkich innych gatunków.

Choć żołnierze Przymierza są wykwalifikowani, brakuje im profesjonalizmu turian czy umiejętności asari. Niedostatki liczebne rekompensują zaawansowanym wsparciem technicznym (WI, sondy, artyleria, metody wojny elektronicznej) oraz naciskiem na mobilność i indywidualną inicjatywę.

W odróżnieniu od krogan i turian, doktryna wojskowa ludzi nie jest oparta na przyjmowaniu i zadawaniu potężnych razów. Zamiast tego ludzie koncentrują się na omijaniu umocnień wroga i przedostawaniu się głęboko na tyły, gdzie odcinają linie zaopatrzeniowe i niszczą kwatery dowodzenia oraz jednostki wsparcia, skazując wrogów na wycieńczenie.

W walce obronnej ludzkie wojsko stanowi siłę natychmiastowego reagowania postępującą według maksymy Sun Zi, która głosi, że ‚ten, kto próbuje bronić wszystkiego, nie broni niczego’. Garnizony przedkładają zwiad nad walkę, koncentrując się na obserwacji najeźdźców za pomocą sond.

Ze względu na swój charakter, garnizony w ludzkich koloniach nie stawiają dużego oporu obcym siłom, za co wojsko jest krytykowane przez media Przymierza. Jednakże stacjonujące przy węzłach bram fazowych potężne floty dzieli tylko kilka godzin lub dni lotu od każdej kolonii znajdującej się w ich sferze działania. W przypadku ataku floty odpowiadają zmasowanym uderzeniem.

Przymierze Układów: N7

Wojskowy Kod Rozwoju Zawodowego klasyfikuje przebieg kariery wszystkich osób zatrudnionych w armii Przymierza. KRZ składa się z jednej litery i jednej cyfry. Kod opisuje umiejętności żołnierza, a nie jego stopień wojskowy. Litera oznacza ścieżkę kariery, a cyfra doświadczenie żołnierza, określone w oparciu o przebieg jego kariery, uzyskane wyniki i otrzymane pochwały. Używa się 26 różnych liter oraz liczb od 1 do 7. N to litera oznaczająca służbę w Siłach Specjalnych.

Przymierze Układów: Operacje specjalne

Międzyplanetarna Akademia Bojowa (MAB) to czołowa placówka Przymierza, nauczająca żołnierzy i dowódców. Akademia, nazywana czasami „Szkołą N” lub „willą”, gromadzi oficerów ze wszystkich rodzajów ziemskich armii i wysyła ich na mordercze szkolenia w Vila Militar w Rio de Janeiro.

Wstępne szkolenie kandydatów zajmuje nawet po 20 godzin na dobę, w trakcie których małe grupy bojowe przekraczają nieprzyjazny teren, walcząc z niedospaniem i głodem. Ci, którzy dobrze sobie poradzą w tej sytuacji, otrzymują oznaczenie N1 i są zapraszani na kolejne szkolenia. Kursy od N2 do N6 odbywają się często poza planetą i obejmują takie zagadnienia jak walka w warunkach nieważkości, bojowe skoki spadochronowe, walka z plecakami rakietowymi, nurkowanie bojowe, kontrola pola boju, lingwistyka oraz leczenie urazów u ludzi i obcych w warunkach polowych.

Najwyższy kurs – N6 – zapewnia kandydatom faktyczne doświadczenia bojowe w konfliktach w całej galaktyce. Jeśli szkolony zdoła przetrwać wszystkie scenariusze „w sposób skuteczny i godny podziwu”, ostateczne otrzymuje prestiżowe oznaczenie N7 – jedyne, które można nosić na mundurach polowych i galowych.

Niezaliczenie kursu N nie jest żadnym wstydem – to trening tak ekstremalny, że nawet oficerowie z rangą N1 otoczeni są powszechnym szacunkiem. Prestiż wiążący się z samym wstąpieniem w szeregi kursantów MAB sprawia też, że kandydaci nie ryzykują nadmiernie w poszukiwaniu większych zaszczytów.

Sama kwalifikacja MAB nie gwarantuje awansu, jednak oficerowie zaliczający to szkolenie są z reguły uważani do znakomicie przystosowanych do objęcia wysokich stanowisk dowódczych.

Przymierze Układów: stopnie wojskowe

W wojskach Przymierza przyjęto zmodyfikowaną wersję stosowanej od setek lat hierarchii wojskowej. Żołnierze podzieleni są na zwykłych poborowych, doświadczonych podoficerów i specjalnie wyszkolonych oficerów.

Podział pomiędzy marynarką i siłami lądowymi (‚marines’) nie jest wyraźnie zarysowany. Jednostki lądowe są wyspecjalizowaną gałęzią marynarki, podobnie jak dywizjony myśliwców. Walka bez kontroli nad orbitą jest skazana na porażkę, co wymusza jedność dowodzenia; bez marynarki armia nie ma racji bytu. Z uwagi na swą dumę marines zachowali część tradycyjnych nazw stopni.

Stopnie wojskowe Przymierza, od najniższego do najwyższego:

POBOROWI
Szeregowy III klasy / Szeregowy
Szeregowy II klasy / Starszy szeregowy
Szeregowy I klasy / Kapral

PODOFICEROWIE
Młodszy sierżant
Sierżant
Chorąży

OFICEROWIE
Podporucznik
Porucznik
Porucznik sztabowy
Komandor porucznik
Komandor sztabowy
Kapitan / Major
Kontradmirał / Generał
Admirał
Admirał floty

Przymierze Układów: żargon wojskowy

 • na lądzie – gdy załoga statku opuści pokład, mówi się, że jest ‚na lądzie’. Zwykle używa się tego wyrażenia w stosunku do planet, ale może również odnosić się do wejścia do stacji kosmicznej.
 • w górze – statek po odłączeniu się od stacji kosmicznej lub doku na powierzchni znajduje się ‚w górze’.
 • tak jest – właściwy sposób przyjęcia rozkazu. Przykładowo, otrzymawszy od komandora rozkaz ataku, żołnierz powinien odpowiedzieć ‚Tak jest, komandorze’. Na pytanie ‚Czy jesteś dumny z bycia w marines?’ prawidłową odpowiedzią jest natomiast ‚Tak, komandorze’.
 • natychmiast – ponaglenie dodawane do rozkazów, które mają być wykonane bezzwłocznie.
 • poniechać – zrezygnować z czegoś, zaprzestać czegoś.
 • mostek – centrum nawigacji statku kosmicznego, w którym odbywa się sterowanie.
 • maszt kapitański – pozasądowe postępowanie dyscyplinarne w gestii dowódcy jednostki.
 • CIB – Centrum Informacji Bojowej, centrum dowodzenia na statku kosmicznym. Wypełnione jest rzędami ekranów sensorowych, ułatwiających zorientowanie się w chaosie bitewnym.
 • usuwanie uszkodzeń – procedury zabezpieczenia i naprawy statków kosmicznych.
 • PE – przeciwdziałanie elektroniczne – środki służące do wprowadzania w błąd sensorów, od biernego maskowania emisji po aktywne zakłócanie.
 • APP – aktywność pozapojazdowa – wszelkie działania w kombinezonie ochronnym poza pojazdem, statkiem lub stacją kosmiczną.
 • flanka – ‚bok’ formacji wojskowej. Ponieważ żołnierze zwróceni są w inną stronę, przeciwnik atakujący od flanki może odnieść zwycięstwo z zaskoczenia.
 • żółtodzioby – pejoratywne określenie na niedoświadczonych żołnierzy.
 • na dole – na powierzchni planety.
 • sternik – członek załogi pilotujący statek.
 • lidar – dalmierz laserowy. Aktywny sensor wykorzystujący wiązki laserowe do określania odległości i kierunku ruchu obiektów. Czułość lidaru umożliwia wyświetlanie obrazu skonstruowanego na podstawie jego danych.
 • oddział desantowy – część załogi prowadząca na lądzie oficjalne działania.
 • cichy bieg – używane na Normandii określenie z czasów okrętów podwodnych oznaczające działanie systemów przeciwdziałających wykryciu.
 • rapsyt – skrót od ‚raport sytuacyjny’ – ocena bieżącej sytuacji bojowej.
 • podróżnik – osoba, która spędziła w kosmosie większość życia.
 • OW – oficer wykonawczy, zastępca dowódcy na okręcie Przymierza. OW jest odpowiedzialny za kwestie administracyjne i personalne.

Sieć Informacyjna Przymierza

Stworzona w pierwszych dekadach ludzkiej ekspansji w kosmos, Sieć Informacyjna Przymierza była początkowo niewielką organizacją informacyjną, znaną głównie dzięki serii reportaży o Wojnie Pierwszego Kontaktu. Skupiając się na dziennikarstwie galaktycznym, SIP otworzyła biura na wielu planetach w znanej przestrzeni, zdobywając liczne nagrody za jakość oraz wielogatunkową publiczność.

Sieć Informacyjna Przymierza nigdy nie była finansowana przez Przymierze, wbrew temu, co może sugerować jej nazwa. Doprowadzało to często do pomyłek ze strony niezorientowanych, ale niedawna lukratywna sprzedaż sieci jednemu z medialnych gigantów wyklarowała nieco kwestie własności.

Nowy zarząd optował za bardziej sensacyjnym podejściem. Wskazują na to szczególnie zmiany wśród dziennikarzy – wielu spośród ważnych pracowników stacji przeszło na emeryturę lub dołączyło do innych organizacji informacyjnych. Coraz bardziej szokujące programy stacji zyskały szeroką publiczność oraz bardzo potrzebny wzrost oglądalności – były to dowody potrzebne zarządowi dla usprawiedliwienia swych decyzji. Niemniej jednak SIP utrzymuje, że rzetelność i wiarygodność pozostają dla niej nienaruszalnymi standardami.

Teatr Bitwy jest jednym z najpopularniejszych programów SIP, będącym jednocześnie jednym z tych najbardziej ekscytujących. Wśród godnych uwagi elementów programu znajdują się reportaże z linii frontu autorstwa Diany Allers. Sieć nazywa jej materiały „brawurowymi i realistycznymi”, jednak są one krytykowane za skupianie się głównie na wojennej przemocy. Nawet krytycy Allers przyznają jednak, że mimo często drastycznych obrazów, fakty przez nią przedstawiane są, w rzeczy samej, faktami.

Stacja Gagarina („Skok Zero”)

Stacja Gagarina to największa zbudowana przez ludzkość stacja w dalekiej przestrzeni kosmicznej. Jest to stacja typu ‚Sfera Bernala’ o przestrzeni mieszkalnej o średnicy 500 metrów. Została skonstruowana za Plutonem, prawie 80 jednostek astronomicznych (12 miliardów kilometrów) od Słońca. Koszty transportu załogi i materiałów zrujnowały większość sponsorów projektu.

Stacja została umieszczona na wewnętrznej krawędzi ‚heliopauzy’ – czyli w miejscu, w którym wiatr słoneczny nie odpycha już ośrodka międzygwiazdowego. Na stacji miano prowadzić badania nad napędami nadświetlnymi, które teoretycznie mogłyby funkcjonować tylko w ośrodku międzygwiazdowym. Stację nazywano ‚Skok Zero’, ponieważ miała ona stać się dla ludzkości punktem wyjściowym w podboju galaktyki. Krótko po zakończeniu budowy stacji odkryto proteańskie ruiny na Marsie, co zmusiło ludzi do zweryfikowania planów.

Przez dziesięć lat stacja funkcjonowała na granicy opłacalności, po czym w roku 2159 została sprzedana Przymierzu Układów za ułamek kosztów budowy. Przymierze przekształciło ją w ośrodek badawczo-treningowy poświęcony niedawno odkrytemu fenomenowi – biotyce.

W roku 2169 zakończono program Szkoleń i Przystosowania Biotyków, a stacja Gagarina przestała być wyspecjalizowanym ośrodkiem badawczym. Jest ona położona na uboczu i celowo odizolowana od extranetu, przez co chętnie wykorzystuje się ją do niebezpiecznych badań, zwłaszcza w dziedzinie sztucznej inteligencji. Pierwsza stworzona przez ludzkość stabilna sztuczna inteligencja, sfinansowana przez Przymierze ‚Eliza’, osiągnęła świadomość na stacji Gagarina w roku 2172.

Dzisiaj na stacji Gagarina mieszka na stałe około 9 tysięcy osób. Zgłoszony został plan przeniesienia stacji do stabilnego grawitacyjnie barycentrum Plutona i przekaźnika Charona, co pozwoliłoby jej służyć jako brama pomiędzy Układem Słonecznym i układem Arkturusa. Wysokie koszty ewentualnego bezpiecznego przemieszczenia tak dużej masy sprawiają, że wykonanie tego planu zostało odłożone na bliżej nieokreśloną przyszłość.

Stosunki dyplomatyczne ludzi

Ludzkość na swej drodze napotkała wiele gatunków. Wojny nie były często, brak zaufania za to jest powszechny.

Z punktu widzenia polityki, Przymierze jest pokojowym partnerem handlowym TURIAN. W praktyce jednak istnieje spora doza wrogości i nieszczerości pomiędzy tymi dwiema populacjami w kontekście Wojny Pierwszego Kontaktu z roku 2157.

Ludzie wierzą, że SALARIANOM nie można bezwarunkowo ufać, ich niespokojny i beztroski tryb życia czyni z nich naturalnych sprzymierzeńców przeciw konserwatywnym turianom i asari.

KROGANIE nie posiadają jednolitej formy rządu, pojedyncze osobniki postrzegane są na ogół jako potencjalni przestępcy – a kroganie chętnie wpasowują się w taki schemat wizerunkowy.

Przymierze nie utrzymuje formalnych kontaktów z QUARIANAMI. Flota Migracyjna jak dotąd nie dotarła do żadnego z systemów zamieszkiwanych przez ludzi.

BATARIANIE to rywale w walce o kontrolę nad Skylliańskim Pograniczem. Zerwali traktaty z Cytadelą, aby móc toczyć swój konflikt kolonialny z Przymierze. Wojny oficjalnie nie ma, ale do pokoju też jest bardzo daleko.

Wojna Pierwszego Kontaktu

Do pierwszego kontaktu ludzkości z obcą rasą doszło w roku 2157. Przymierze pozwoliło wtedy swoim flotom badawczym na uruchamianie odkrytych nieaktywnych przekaźników masy. Postępowanie takie było uznane przez rasy związane z Radą za niebezpieczne i nieodpowiedzialne. W związku z tym turiański patrol przypuścił atak, gdy natrafił na ludzką flotę próbującą uruchomić nieaktywny przekaźnik. Przetrwał tylko jeden ludzki statek, który uciekł do kolonii Shanxi.

Turianie podążyli za statkiem i szybko zdobyli kolonię. Shanxi była pierwszą – i jak dotąd jedyną – ludzką kolonią okupowaną przez obcą rasę. Turianie byli przekonani, że garstka statków, którą pokonali, stanowiła większość ludzkich sił obronnych. Byli więc nieprzygotowani, gdy Druga Flota pod dowództwem adm. Kastanie Drescher przeprowadziła silne kontrnatarcie, w wyniku którego kolonia Shanxi została wyzwolona.

Turianie rozpoczęli przygotowania do wojny na dużą skalę, czym zwrócili uwagę całej galaktyki. Doszło do szybkiej interwencji Rady, która wymusiła zawieszenie broni. Szczęśliwie dla ludzkości, Wojnę Pierwszego Kontaktu zakończono na drodze dyplomatycznej.

Ziemia

Ojczysta planeta i stolica ludzi wkracza w nowy złoty wiek. Na Ziemię spływa bogactwo zasobów z dwunastu zasiedlonych kolonii oraz stu ośrodków przemysłowych, dzięki czemu kwitnie przemysł, handel i sztuka. Wielkie miasta stają się coraz bardziej zielone dzięki lepszemu zagospodarowaniu terenu, na które pozwala zastosowanie ekologicznych drapaczy chmur oraz powszechna możliwość pracowania w domu.

Ziemia jest ciągle podzielona na terytoria należące do poszczególnych narodów, ale wszystkie kraje są zjednoczone pod wspólnym sztandarem Przymierza Układów. Choć każdy człowiek może cieszyć się dłuższym i lepszym życiem niż kiedykolwiek dotąd, stale rośnie przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi. Rozwinięte kraje wyeliminowały zanieczyszczenia i większość chorób genetycznych. Natomiast słabiej rozwinięte obszary nie wyszły jeszcze ponad poziom technologiczny XX wieku i stanowią spowite smogiem, przeludnione slumsy.

W ciągu ostatnich 200 lat poziom wody w oceanach podniósł się o dwa metry, a gwałtowne zjawiska atmosferyczne są powszechne ze względu na szkody w środowisku, jakie wyrządzono w końcu XXI wieku. Jednakże w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci doszło do znacznej poprawy sytuacji dzięki postępowi technologicznemu.

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Codex/Humanity_and_the_Systems_Alliance
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.