Leksykon/Mass Effect 3: Z prochów | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Leksykon/Mass Effect 3: Z prochów

< Leksykon

Planety i miejsca: Eden Prime

Kiedy pierwsi pełni niepokoju osadnicy przekraczali w 2151 przekaźnik Charon, wielu z nich zastanawiało się, czy rzeczywistość życia na Eden Prime dorówna opowieściom o nieskazitelnych krajobrazach, które przekonały ich do podróży. To, co koloniści znaleźli na miejscu, wykroczyło poza ich oczekiwania – stabilny klimat i kompatybilna biologia sprawiły, że kolonia nadawała się do zasiedlenia praktycznie od razu.

W ciągu paru dekad na emigrację na Eden Prime zdecydowały się miliony ludzi, a na planecie rozwinęła się kultura oparta na rolnictwie. Nowa kolonia szybko stała się samowystarczalna, a nawet rozpoczęła eksport swoich wyrobów. Poczesne miejsce w tym względzie zajmowały hodowane tu rzadkie rośliny, których nasiona zabrano z licznych ziemskich zbiorów historycznych.

W 2183 kolonistom przyszło jednak stawić czoło poważnej próbie: Eden Prime zostało zaatakowane przez zbuntowane Widmo, Sarena Arteriusa, i jego sojuszników – gethy. Niedługo później te same siły uderzyły na Cytadelę, a położona blisko Eden Prime Terra Nova stanęła w obliczu całkowitej zagłady. W obliczu takiej przemocy słabsza tkanka społeczna mogłaby wycofać się z powrotem na Ziemię. Tak się stało z wieloma kolonistami z Terra Novy, jednak władze Eden Prime nie chciały się poddać. Koloniści zdecydowaną większością głosów odrzucili rezolucję nakazującą budowę statków ewakuacyjnych, ale i zmniejszyli bariery emigracyjne stawiane przed uciekinierami z Terra Novy. Doprowadziło to do dodatkowe zwiększenia populacji Eden Prime; niezależnie od tego, co przyniesie wojna, status kolonii pozostaje niezmieniony: to symbol galaktycznej przyszłości ludzkości.

Technologia: Proteański nadajnik

W roku 2183 ludzcy naukowcy odkryli na Eden Prime proteański artefakt. Odpierając atak gethów sprzymierzonych z Sarenem Arteriusem, komandor Shepard z oddziałem zbliżył się do artefaktu i uruchomił go. Obiekt ten, określany mianem nadajnika, przekazał zaszyfrowane dźwięki i obrazy mające ostrzec przed nadciągającą inwazją Żniwiarzy. Podczas przekazu doszło do przeładowania nadajnika i jego gwałtownej eksplozji. Rada Cytadeli odrzuciła wizje jako doświadczenie subiektywne, ale jej Komisja ds. Paleotechnologii analizowała od tej pory fragmenty nadajnika w nadziei, że uda się ustalić sposób, w jaki przekazywał on informacje. Odkryto coś, co nie było do końca „technologią telepatyczną” z raportów marines Przymierza.

Nadajnik był wyposażony w generator pola efektu masy, który unieruchamiał odbiorcę komunikatu – co było konieczne do zminimalizowania obrażeń. Następnie dochodziło do niemal natychmiastowego skanowania struktury nerwów wzrokowych i słuchowych odbiorcy oraz wielu elementów jego mózgu odpowiadających za pamięć. Następnie nadajnik stymulował te ośrodki za pomocą precyzyjnych impulsów elektromagnetycznych i różnego rodzaju promieniowania, tworząc wszystkie potrzebne obrazy lub dźwięki za pomocą potężnych programów. Zasada działania nadajnika jest zbliżona do popularnych rozrywkowych „simstimów”, jednak sam układ jest znacznie bardzo rozbudowany, gdyż simstimy wpływają tylko na zmysły, nie na pamięć.

Oficer medyczny Normandii zanotowała, że nadajnik w ciągu paru sekund przesłał informacje, do przekazania których simstim potrzebowałby wielu godzin, i to w dodatku odbiorcy, o którego fizjologii twórcy nadajnika nie mogli nic wiedzieć. Paleotchnolodzy nie zważają na to, iż potem potrzebna była pomoc w odszyfrowaniu treści informacji – cudownym osiągnięciem protean był fakt, że w ogóle udało im się przekazać tę wiadomość współczesnemu odbiorcy, takiemu jak Shepard.

Źródło: http://masseffect.wikia.com/wiki/Codex/Mass_Effect_3:_From_Ashes
Komentarze i pingowanie są zablokowane.


Komentarze zablokowane.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.