Baza Danych | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Archiwum kategorii ‘Baza danych’

2175 Aeia

Opis Ta nazwana na cześć uczonej asari odległa planeta była dawniej na liście zabronionych przekaźników masy prowadzących w nieznane rejony kosmosu. Nieliczne dostępne dane pochodzą z odległego przelotu sondy, która wykryła dwie planety krążące wokół białego karła. Twoje własne badania przyniosły dużo ciekawsze wyniki. Planeta znajduje się w umożliwiającej zamieszkanie odległości od gwiazdy. Jest pokryta […]

2175 AR2

Opis Ta wciąż pozbawiona oficjalnej nazwy planeta jest wodorowo-helowym gazowym olbrzymem z 21 obiektami wielkości księżyców.

2181 Arion

Opis Ta skalista planeta jest znana tylko sondom kosmicznym i nic nie wiadomo o jej ewentualnej eksploracji. Wydaje się, że jej lodową powierzchnię otacza umiarkowanie gęsta atmosfera z wodoru i helu.

2181 Despoina

Opis Ta planeta została dopiero niedawno odkryta przez ludzkie sondy kosmiczne i nic nie wskazuje, żeby miała zostać poddana jakiejkolwiek eksploracji. Skany sugerują, że pokrywa ją ocean wody w stanie płynnym, a otacza atmosfera na bazie azotu i tlenu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że występują tu jakieś formy życia oparte na fotosyntezie.

2181 Eubolos

Opis Podobnie do pozostałych planet układu, również 2181 Eubolos pozostaje elementem nieznanym. Wydaje się, że to wodorowo-helowy olbrzym gazowy, otoczony standardową gromadką księżyców i pierścieni. Skany nie ujawniają obecności żadnych wykrywalnych, sztucznych satelitów.

Acaeria

Opis Masa Acaerii wynosi zaledwie 28% masy Ziemi, choć obie planety mają zbliżoną wielkość. Dominujący niegdyś w atmosferze Acaerii dwutlenek węgla uległ już dawno zamrożeniu i opadł na powierzchnię w formie szronu. Dzisiejsza śladowa atmosfera zawiera neon i azot cząsteczkowy. Choć jądro planety składa się z metali ciężkich, większość jej objętości stanowi lód. Na powierzchni […]

Acheron

Acheron jest średniej wielkości systemem z czterema planetami i pasem asteroid. Ta gromada i systemy się w niej znajdujące są nazwane od greckiego podziemia, Hadesu. Choć Acheron jest dopływem rzeki Styks, często był używany jako synonim samego Hadesu.

Adas

Opis Adas jest nieznacznie cieplejszy od Rannocha, mimo że leży dalej od gwiazdy układu. To efekt częstych erupcji wulkanicznych, wyrzucających do atmosfery gaz wywołujący efekt cieplarniany: metan. Niegdyś quarianie wykorzystywali gethy do eksploatacji złóż tej planety; po buncie maszyn niewielka populacja quarian na planecie i wokół niej została szybko pokonana. Quariańska flota o tym nie […]

Adek

Opis Adek to straszliwie gorąca i wilgotna planeta-ogród pokryta odpowiednikami mchów i porostów. Wiele tutejszych wirusów i bakterii jest zabójczych dla batarian. Hegemonia skolonizowała planetę na wczesnym etapie swojej ekspansji, ale mało który kolonista chciał tu pozostać, co zaowocowało zdominowaniem tego świata przez klasę ziemian-posiadaczy niewolników. Niewielka kadra dobrze opłacanych inżynierów i wykwalifikowanych robotników konserwuje […]

Adept

Krótki opis: Adepci to wyszkoleni biotycy zdolni do wywierania wpływu na otoczenie siłą własnego umysłu manipulując polami efektu masy. Wykorzystują swoje zdolności do gwałtownego manipulowania pobliskimi obiektami czy wrogami. Dysponują jedynie lekkim pancerzem, co jednak nie stanowi dużego problemu. Dzięki wytrzymałym barierom biotycznym biotycy są w stanie przyjmować na siebie dużą ilość obrażeń nim będą […]


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.