Planety Z Satelitami | Shadow Broker - polski serwis Mass Effect

Wpisy otagowane jako ‘Planety z satelitami’

Theshaca

Opis Theshaca to standardowy, wodorowo-helowy, gazowy olbrzym. Onegdaj był on częstym miejscem wyładowywania napędu dla piratów, którzy nękali ludzkie osady z Systemów Terminusa. W roku 2178 Przymierze ustawiło sieć ukrytych przyrządów wykrywających na księżycach Thesaki. Notowanie wektorów wyjścia piratów w przestrzeń nadświetlną przez sześć miesięcy, zaowocowało odkryciem przez Marynarkę Przymierza ośmiu ważnych siedzib pirackich. Od […]

Zaherux

Opis Składająca się z azotu i argonu atmosfera planety Zaherux jest zmiatana przez słoneczny wiatr błękitnego olbrzyma Grissom. Powierzchnia składa się z „mórz” luźnego pyłu krzemionkowego. Są one głębokie na kilka kilometrów i okresowo zamieniają się w globalne burze piaskowe. Wiele sond bezzałogowych posłanych na Zaherux zostało utraconych na przestrzeni minionych lat. O ile śledztwo […]

Notanban

Opis Notanban to wodorowo-helowy, gazowy olbrzym ze śladowymi ilościami amoniaku. W najwyższych warstwach atmosfery obecny jest również azot w stanie molekularnym, co nadaje planecie dziwny, fioletowy odcień. Górne warstwy atmosfery planety Notanban są zamieszkane przez „ławice” maleńkich organizmów na bazie amoniaku, nie większych, ani też nie bardziej skomplikowanych niż plankton w oceanach Ziemi. Utrzymywane w […]

Rayingri

Opis Rayingri to mały, jałowy i skalisty świat. Posiada wprawdzie umiarkowany klimat oraz pewną ilość użytecznych zasobów, ale żadna korporacja wydobywcza nie chce ryzykować inwestycji. Wolna planetoida, której pierwszy salariański zespół badawczy nadał nazwę Vahtz, dostała się do systemu około dziesięciu tysięcy lat temu i uwięzła w rozpadającej się orbicie wokół Rayingri. Zbliża się do […]

Pressha

Opis Pressha to stosunkowo niewielki wodorowo-helowy, gazowy olbrzym, który posiada duże ilości węglowodorów w środkowych warstwach atmosfery. Gdy trzy milenia temu zakończyły się Rebelie Krogańskie, turiański dowódca marynarki wojennej, zasłużony żołnierz imieniem Mehrkuri, ogłosił swoje natychmiastowe odejście ze służby. Zniknął w niezbadanych ówcześnie terytoriach. Dopiero dwieście lat temu odnaleziono jego statek na powierzchni największego z […]

Junthor

Opis Junthor to duża, skalista planeta z gęstą atmosferą składającą się z dwutlenku węgla i chloru. Powierzchnia składa się głównie z glinu ze złożami niklu. Badacze odkryli ruiny technicznej cywilizacji niedaleko równika – planeta ewidentnie była kolonią starożytnej rasy podróżującej po kosmosie. Ruiny rozpadły się niemal doszczętnie – jedyne, co pozostało, to wypatroszone przez wiatr […]

Ontamalca

Opis Ogromny, gazowy olbrzym Ontamalca posiada atmosferę składającą się z wodoru i helu ze śladowymi ilościami chloru i siarki. Potężny lej grawitacyjny przyciąga do wewnątrz wiele asteroid z zewnętrznego pasa, które mijają orbity Altaayi i Edolusa, by w końcu zatrzymać się w wewnętrznym pasie. Orbita Ontamalki jest zapchana setkami księżyców. Większość z nich znajduje się […]

Archanes

Opis Archanes to niewielki gazowy olbrzym z atmosferą składającą się z wodoru i helu, który rozwinął się jako skromny, acz posiadający pełne wyposażenie przystanek dla statków, które przewożą rafinowane materiały z Therum. Poza silnym polem magnetycznym do wyładowywania napędów, Archanes posiada również zautomatyzowaną infrastrukturę rafinowania helu-3 i wydobywania deuteru na wielu lodowych księżycach.

Pharos

Opis Odległa planeta Pharos była badana jedynie pobieżnie przez bezzałogową sondę. Posiada nikłą atmosferę składającą się z azotu i argonu. Powierzchnia składa się głównie z cyny ze złożami węgla. Głębsze kratery są częściowo wypełnione lodem, co sugeruje znaczną ilość wody pod zamarzniętą powierzchnią. Duży lśniący lodem krater na południowej półkuli czyni planetę widzialną z zewnętrznego […]

Tharopto

Opis Tharopto jest typowym lodowym olbrzymem ze śladowymi ilościami chloru i siarki w atmosferze. Ma ponad 100 księżyców oraz rozległy układ pierścieni złożonych ze sproszkowanej skały, prawdopodobnie pochodzącej z rozbitych księżyców.


Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO List, Social Games and Browser Games

© 2010 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, Mass Effect logo, BioWare and BioWare logo are trademarks or registered trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Serwis należy do kolektywu Gram.pl. Więcej informacji o kolektywie.